Floating

Type van planning van de reclameruimte waarbij de regie zelf bepaalt welke plaatsing of welke reclameblokken zij toekent aan een campagne. Floating wordt ‘gestuurd’ genoemd indien de adverteerder of zijn afgevaardigde een bepaalde hoeveelheid door de regie voorgestelde ruimte kan verwerpen.