Seen from Space: Corona was bevorderlijk voor ‘home viewing’ in het Groothertogdom Luxemburg

FacebookTwitterLinkedIn

De eerste editie van de Luxemburgse bereikstudie 2021 is verschenen. Als klein land (volgens Eurostat iets minder dan 614.000 inwoners, van wie er 526.000 minstens 15 jaar zijn) laat het Groothertogdom al zijn media opmeten via één enkele enquête, die twee keer per jaar wordt gepubliceerd, met een systeem van voortschrijdend gemiddelde.

Elke golf is gebaseerd op iets meer dan 4.000 enquêtes, waarvan 2/3 telefonisch en de rest via internet gebeurt. De laatste resultaten (ILRES 2021-1) hebben betrekking op de periode van half februari 2020 tot eind juni 2020 en van half september 2020 tot half februari 2021. Een deel van het terrein overlapt de golf 2020-2. De vergelijking van de twee golven is over het algemeen positief voor alle mediacategorieën, zelfs zeer positief voor de online versies van de Luxemburgse kranten (in het onderzoek “e-papers” genoemd) en de lokale televisie. Het resultaat is veel minder gunstig voor de bioscoop, alleen gemeten tijdens de openingsperiodes, maar in ieder geval getroffen door de sociale afstandsmaatregelen vergelijkbaar met die in België. Maar met een wekelijkse opkomst van meer dan 8% verkeert de bioscoop toch nog in goede gezondheid bij onze buren.

Dankzij de methodes “op afstand” die in het Groothertogdom werden toegepast, hoefde het onderzoek niet te worden stopgezet (in tegenstelling tot de face-to-face methodes die in België werden toegepast), en kunnen we de bereikcijfers “met” en “zonder” de zeer specifieke periode van de lockdown bekijken. De crossmediale benadering maakt het ook mogelijk om ze allemaal samen te analyseren. Waar mogelijk konden we dus het lockdown-effect isoleren en een index berekenen, door het bereik van de “totale periode 2021-1” te delen door het aantal met uitsluiting van de weken in de lockdown.

Over het algemeen levert dat een zeer egalitaire index: het aantal media dat heeft geprofiteerd van het lockdown-effect (index groter dan 100) en degenen die eronder te lijden hadden (index minder dan 100) zijn praktisch gelijk. Onze ranglijst van de media die het gunstigst werden beïnvloed door het lockdown-effect, geeft een prominente plaats aan elektronische media, televisie en internet. Uit de vergelijking blijkt dat de extra tijd die onze Luxemburgse buren thuis doorbrachten tijdens de opsluiting uiteindelijk niet voor grote verrassingen zorgde: info en entertainment kenmerkten hun “mediamenu” in deze specifieke periode.

Redactie: MM.