Concept Transfer

De mate dat binnen een campagne gekozen wordt voor een eenvormig creatief platform dat wordt doorgetrokken in alle verschillende kanalen en middelen met als doel fragmentatie tegen te gaan.