Een nieuw pakket dankzij een partnership tussen Rondom en Jet Magazine

FacebookTwitterLinkedIn

Door middel van een nauwe samenwerking op nationaal niveau, hebben Rondom en Jet Magazine een partnership uitgewerkt waardoor er nu een volledige nationale dekking aangeboden wordt aan de nationale en supraregionale klanten.

 

Jet is sinds 45 jaar een gratis maandelijks huis-aan-huisblad in Limburg. Daarnaast bestaat reeds sinds enkele jaren het partnership met Tips in de regio Torhout/Oostende en met Blits in Zuid-West-Vlaanderen. In Wallonië is er de samenwerking met de Franstalige tegenhanger van Rondom, met name Proximag, waarbij op vlak van frequentie en uitgaven dezelfde weken worden toegepast.