De Persgroep verwerft de titels Humo, Story, TeVe Blad en Vitaya, Sanoma maakt strategische keuze en zet in op Vrouwen en Home&Deco

FacebookTwitterLinkedIn

Eind vorig jaar heeft Sanoma beslist dat haar media-activiteiten in België en Nederland voortaan strategisch en operationeel als één geheel zouden aangestuurd worden onder de naam Sanoma Media BeNe. Na grondige reflectie werd ten gevolge daarvan de beslissing genomen om in België de focus te leggen op de domeinen Vrouwen en Home&Deco. Dat zijn immers de domeinen waarin Sanoma in beide landen een uitgesproken expertise heeft.
De media, zowel op papier als digitaal, worden geconfronteerd met belangrijke en snelle veranderingen. De oplages van gedrukte tijdschriften staan al jaren onder druk, er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit zal veranderen en dus is consolidatie noodzakelijk.

 

Sanoma gaat voor een duurzame gezonde exploitatie en een succesvolle verbreding naar digitale platformen binnen de domeinen Vrouwen en Home&Deco. Dit zal ook investeringen vergen. Sanoma heeft er daarom voor gekozen om Humo, Story en TeVe Blad te verkopen aan de Persgroep. De licentie voor het maandblad Vitaya wordt eveneens overgedragen aan de Persgroep.

 

Henk Scheenstra, CEO van Sanoma Media Belgium: “De keuze voor de domeinen Vrouwen en Home&Deco ligt voor de hand: zo is Libelle/Femmes d’Aujourd’hui nu reeds het belangrijkste vrouwenweekblad en Feeling/Gael het meest vooraanstaande vrouwenmaandblad in België. Onze lezers, en in het bijzonder vrouwen, staan hiermee centraal en zijn het uitgangspunt in onze aanpak. Door te focussen op deze domeinen zullen we nog beter onze missie kunnen vervullen: dicht bij onze doelgroepen staan met relevante en sterke merken, producten en diensten. Dit op alle platformen om daarmee ook onze B2B-partners optimaal te kunnen bedienen”.

 

Met deze transactie verwerft de Persgroep bladen waarin het sterk gelooft en die thuishoren in de domeinen Nieuws en Ontspanning waarin het een grote ervaring heeft opgebouwd.

 

Koen Verwee, CEO van de Persgroep Publishing: “Humo, Story, TeVe Blad en Vitaya zijn stuk voor stuk bladen die nauw aansluiten bij de nieuws- en entertainmentmedia die we al in huis hebben. De markt van gedrukte media staat onder druk, maar is nog steeds belangrijk en meer dan de moeite waard om in te investeren. Bovendien liggen er mooie kansen om met sterke titels succesvolle digitale media te bouwen. Daar gaan we werk van maken, samen met onze nieuwe medewerkers”.

 

De transactie zal snel aangemeld worden bij de Belgische mededingingsautoriteit. Zolang het onderzoek duurt en tot de goedkeuringsbeslissing van de Belgische mededingingsautoriteit, zullen de betrokken titels verder uitgegeven worden door Sanoma.

 

De Persgroep-topman Christian Van Thillo liet vorig jaar verstaan dat bij een mogelijke overname van bepaalde merken van Sanoma “saneringen onvermijdelijk zijn”. Dat is voor Verwee nog niet aan de orde. 65 werknemers – waarvan 57 voltijdse equivalenten – en de freelancers maken de overstap van Sanoma naar de Persgroep. “Zoals steeds nemen we de titels eerst op in ons portfolio. Later bekijken we welk kader we nodig hebben om de inhoud te optimaliseren. Het is nog te vroeg om over mogelijke saneringen en afvloeiingen te spreken”, besluit Verwee.