CSA publiceert haar jaarverslag over de “Médias de Proximité”

FacebookTwitterLinkedIn

Op 8 juli keurde het College voor Autorisatie en Controle van de CSA de adviezen goed met betrekking tot de jaarlijkse controle van de “Médias de Proximité”, de 12 Franstalige lokale tv-zenders, voor het boekjaar 2020.

Een jaar dat werd getroffen door de gezondheidscrisis maar dat de sector er niet van weerhield zijn missies en verplichtingen wereldwijd na te komen. Het was ook een kans voor de CSA om de aandacht van de regering te vestigen op de uitdagingen met betrekking tot het vernieuwen van de overeenkomsten met lokale media.

Na enkele jaren van groei tonen de cijfers nu echter een daling van het volume eigen productie van 15,7% voor de hele sector.

Meer informatie in ons Franstalig artikel.