CommPass kiest nieuwe Raad van Bestuur, Gino Baeck wordt voorzitter en Christine Van den Berghe ondervoorzitter

FacebookTwitterLinkedIn

De effectieve leden van CommPass hebben vorige week gestemd over 6 vacante plaatsen in de Raad van Bestuur.

Anthony O’Donnell (Publicis Groupe), Gino Baeck (GroupM) en Wout Dockx (Mediaman/VIA) werden herverkozen als bestuursleden.

Christine Van den Berghe (Lijncom), Ann Hoerée (Communicatie Centrum) en Matthias Langenaeker (Publicis Groupe) zijn nieuwe bestuursleden.

Deze 6 leden blijven actief: Bernard Scheray (Amplifications), Bernard Cools (Space), Bart Demeulenaere (SBS), Jos Van Campenhout (Outsight), Frédéric Jadinon (bpost) en Max Brouns (E-Frame/UMA).

De nieuw samengestelde raad heeft vervolgens Gino Baeck verkozen tot voorzitter en Christine Van den Berghe tot ondervoorzitter.

Gino Baeck :

“CommPass staat in voor het bevorderen en actief in de kijker zetten van alles wat verband houdt met media in de ruime zin van het woord: strategie, planning, onderzoek, inzichten en data en dit over alle touchpoints heen. Iedereen die met media bezig is, behoort tot de doelgroep van CommPass.

“Empowering Media People” is en blijft de missie van CommPass: mensen die van ver of dichtbij te maken hebben met “media” ondersteunen met activiteiten die hen vooruithelpen en de waarde van het “mediavak” beter naar voor brengen.

Ik ben bijzonder blij dat ik het vertrouwen gekregen heb om de voorzittersrol van CommPass op te nemen. Als voorzitter zal ik in lijn met het DNA van CommPass enkel de rol hebben om een reeks mensen binnen onze organisatie de vrijheid te geven om de juiste zaken voor onze organisatie te doen. Christine is als ondervoorzitter een fantastische madame om mee CommPass aan te sturen. Bernard Scheray is overtuigend bevestigd in zijn rol als penningmeester, Anthony O’Donnell is een fantastische trekker van Club33, Veronique Lagasse is de stille drijvende kracht van onze organisatie en alle andere leden van de raad zijn stuk voor stuk mensen die effectief iets goed willen doen voor alle personen die actief zijn binnen het media wereldje. Ik kijk er dus enorm naar uit!

Graag wil ik ook Wout Dockx bedanken voor de zaken die hij gedaan heeft om van CommPass te maken waarvoor het vandaag staat. Hij ligt samen met Yves De Voeght aan de basis van de verjonging van de organisatie en daarvoor krijgen ze het volste respect van de markt. We gaan hen eren door dat met dezelfde dynamiek verder te zetten.

Om de CommPass School en reeks sessies aan te sturen zullen we de komende weken 1 of meerdere personen aanduiden om hier volwaardig het leiderschap op te nemen.”

Christine Van den Berghe :

“De missie van CommPass ‘empowering people’ is vandaag actueler dan ooit. Ook ons medialandschap is in volle evolutie en het zijn de mensen die het verschil maken. CommPass steunt mediaprofessionals in hun groei en ontwikkeling en laat dit nu net het liefste zijn wat ik doe.

Samen met de nieuwe voorzitter, Gino Baeck, wil ik graag actief mijn schouders zetten onder deze missie. Ik geloof dat we een uitstekende tandem zijn met onze ervaring: hij vanuit media-agency en ik vanuit regie. Ik ben immers al lang overtuigd dat het bouwen van bruggen tussen organisaties de sector in zijn totaliteit kan laten groeien. Zowel bij Scripta tussen nieuwsmediabedrijven als vanuit Lijncom, waar ik mee aan de wieg stond van de “Best of out of home”, hebben we succesvol kunnen samenwerken tussen regies. CommPass is het platform waar alle agencies en alle regies elkaar treffen en waar die bruggen verder uitgebouwd kunnen worden.

Dus ja, noem me gerust een bruggenbouwer en vooral een grote believer in talenten van mensen. Zo kan het belang van Club33 niet onderschat worden, in de “war for talent” moet er extra aandacht besteed worden aan de nieuwe generatie mediaspecialisten.

Tot slot ben ik trots dat ik als vrouw actief deel kan uitmaken van dit bestuur, al is dat geen doel op zich. Een mooi evenwicht tussen enerzijds vrouwen en mannen en anderzijds regies en agencies zal ervoor zorgen dat CommPass de komende jaren het mooie werk dat opgebouwd is succesvol kan verderzetten. Ik heb er alvast zin in.”

Wout Dockx is al 27 jaar bestuurder en de laatste 8 jaar voorzitter en zorgde voor de koers- en naamswijziging van GRP naar CommPass. Hij blijft actief in de Raad van Bestuur als vertegenwoordiger van VIA en wil zo verder bijdragen aan de vereniging.

CommPass is geen belangenvereniging maar wil iedereen die met “media” bezig is, ondersteunen met activiteiten die hen vooruithelpen. “Empowering Media People”. De leden zijn zowel individuen als bedrijven. Zoals creatieve bureaus, media agency’s, de media zelf, de regies, de onderzoeksinstituten, adverteerders of opleidingsinstituten.