Brussel Mobiliteit kiest The Oval Office voor communicatie over de Fietssnelweg Noord-Zuid

FacebookTwitterLinkedIn

De gewestelijke overheidsdienst Brussel Mobiliteit koos voor The Oval Office om alle communicatie binnen het project Fietssnelweg Noord-Zuid uit te rollen.

Fietssnelweg Noord-Zuid omvat meerdere werkzaamheden aan de infrastructuur om missing links van de fietsroute langs het kanaal Willebroek-Brussel-Charleroi aan te pakken. Uit de vijf bureaus die deelnamen aan de aanbesteding koos Brussel Mobiliteit voor The Oval Office, omdat het in het concept en de keuze van de kanalen rekening hield met alle gebruikers van de route.