Afschaffing van de agentschapscommissie vanaf 1/1/2017 bij ProduPress

FacebookTwitterLinkedIn

Om de handelspraktijken te vereenvoudigen en te harmoniseren heeft ProduPress Advertising besloten de agentschapscommissie van 15% af te schaffen vanaf 1 januari 2017.

De afschaffing van de agentschapscommissie  zal zodanig verwerkt worden in de commerciële negociaties dat het nettotarief ongewijzigd blijft. Ook de brutotarieven blijven van toepassing.

Deze wijziging vloeit voort uit de evolutie van de handelspraktijken in onze mediawereld. Hierdoor wordt het effectieve tarief duidelijker, transparanter en beter vergelijkbaar.