Zes organisaties bundelen de krachten voor de lancering van de Belgian Marketing Awards

FacebookTwitterLinkedIn

Begin december zullen de eerste winnaars van de Belgian Marketing Awards bekendgemaakt worden tijdens het BAM Marketing Congress. Het gaat om drie prijzen: The Belgian Marketing Company of the Year, The Young Belgian Company of the Year en The Marketing Leader(ship) of the Year.

De awards nemen de plaats in van de Master Marketers, de Marketer of the Year en Belgian New Brand Award. Ze zullen de sterktes van deze awards (waarvan er enkele al meer dan 15 jaar bestaan) benutten om de Belgian Marketing Awards van bij de start een boost te geven.

“Het is de missie van BAM om – als marketingcommunity – de marketing practice te heroriënteren richting meaningful marketing om zo de customer centric transformatie van bedrijven te voeden en te sturen”, aldus BAM-voorzitter Koen Van Impe. “Marketeers zijn perfect geplaatst om een belangrijke rol te spelen in de transformatie van een business model dat puur op financiële meerwaarde gebaseerd is, naar een meer evenwichtig model gebaseerd op gedeelde waarde tussen bedrijf, individuele consument en samenleving. Het framework dat we met BAM ontwikkelden, biedt hiervoor al de nodige inspiratie.”

“Deze awards moeten onze ambitie met deze missie kracht bijzetten”, vult Dominique Vercraeye aan. Hij is voorzitter van de stuurgroep die het concept heeft uitgewerkt en instaat voor de organisatie. “We bekronen bedrijven en personen die marketing meaningful inzetten om succesvolle, klantgerichte veranderingen en innovaties te realiseren. Dankzij de coronacrisis is het belang van deze evolutie actueler dan ooit. De deelnemers en de winnaars zullen zo ook anderen inspireren.”

Samenwerking

De Belgian Marketing Awards zijn een initiatief van BAM, in samenwerking met heel wat andere economische en marketingorganisaties wat het innoverend karakter ervan nog vergroot. Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), ACC, BMMA, CUBE en UMA zetten hun schouders onder het initiatief.

Dominique Vercraeye: “Het past volledig in ons DNA om samenwerking met anderen te zoeken om het geheel te versterken. Dat doen we dus hier ook. We zijn ervan overtuigd dat de waarde van deze prijzen in grote mate wordt versterkt door het brede draagvlak, het resultaat van een open samenwerking tussen de belangrijkste actoren op de markt.”

Dat blijkt alvast uit de reacties van de andere initiatiefnemers. “Het is cruciaal dat we als sector aantonen welke essentiële rol we kunnen spelen in de economische transformatie. Deze awards kunnen daartoe bijdragen”, zegt Marc Fauconnier, voorzitter van ACC.

Gerd Callewaert, vice-voorzitter van CUBE: “Wij steunen dit initiatief ten volle. Het toont immers aan dat consumenteninzichten en wat ermee te doen uitermate belangrijk zijn bij veranderingsprocessen.”

Pieter Timmermans, CEO van het VBO besluit: “Het is duidelijk dat onze bedrijven de komende jaren sterk zullen moeten evolueren. Daarbij zullen we alle expertise – zeker ook die van marketeers – kunnen gebruiken.”

Praktisch

De winnaars zullen worden gekozen door een jury, onder leiding van Dominique Leroy, ex-CEO van Proximus: “Zowel bij Unilever en als bij Proximus heb ik gezien welke kracht er van marketing kan uitgaan en hoe essentieel ze is bij veranderingsprocessen. Ik ben blij dat ik via deze awards kan bijdragen aan haar evolutie.”

Iedereen kan – vanaf heden – een bedrijf of marketeer nomineren via een online aanmeldingsformulier. Deze bedrijven en personen worden vervolgens uitgenodigd om een case in te sturen voor 11 september.

Dominique Vercraeye: “Uit deze longlist van cases worden voor elke award drie nominees geselecteerd door de stuurgroep en voorgedragen aan de jury. Die zal eind november bijeenkomen en – voor elke award – de drie genomineerden hun case laten voorstellen. De jury zal nadien op onafhankelijke en deskundige wijze de uiteindelijke winnaars bepalen.”