Wetenschapstijdschrift Eos wordt onafhankelijk

FacebookTwitterLinkedIn

Het populairwetenschappelijke magazine Eos kiest voor onafhankelijkheid. Het magazine bleek niet te passen in de fusieplannen van eigenaar Medialaan – de Persgroep Publishing en kiest ervoor om de titel en alle redactionele activiteiten onder te brengen in de nieuwe vzw Eos Wetenschap. Door zich als redactioneel onafhankelijke vzw te verankeren in Vlaanderen wil Eos zich inschakelen in het Vlaamse wetenschapscommunicatiebeleid. Hiervoor sloot Eos een overeenkomst af met de Vlaamse overheid, die principieel door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 26 april.

Al sinds 1983 vertaalt Eos – vernoemd naar de Griekse godin van de dageraad – de verwezenlijkingen van wetenschap en technologie op een journalistieke manier naar een groot publiek. Eos groeide uit tot een multimediaal platform met 3 titels in print (Eos Wetenschap, Eos Psyche&Brein en Eos Specials), 3 websites (www.eoswetenschap.eu, www.iedereenwetenschapper.be en www.eostrace.be) en 5 wekelijkse digitale nieuwsbrieven.

Vanaf 1 mei zal Uitgeverij Cascade, dat in juli 2018 werd overgenomen door Medialaan – de Persgroep Publishing, alle redactionele activiteiten van Eos overdragen aan de vzw Eos Wetenschap. Om haar uitgeefplannen praktisch te realiseren doet de vzw een beroep op De Deeluitgeverij, een nieuwkomer in het Vlaamse medialandschap.

Eos wil de komende jaren zijn lezerspubliek – op papier en online – dezelfde kwaliteit en inhoud blijven bieden, maar wil ook een essentiële bijdrage leveren aan het verder verspreiden van wetenschap en technologie in Vlaanderen. De redactie wil versnippering in de wetenschapscommunicatie beperken en in de toekomst individuele wetenschappers nog meer aanzetten om via blogs of artikels hun expertise met het grote publiek te delen.

De in wetenschap geïnteresseerde burger blijft een belangrijke doelgroep, maar Eos wil ook jongeren en kansengroepen in contact brengen met de verwezenlijkingen van wetenschap en technologie, om zo de instroom in STEM-richtingen mee positief te beïnvloeden. Met deze nieuwe start heeft Eos de ambitie om uit te groeien tot het belangrijkste platform voor wetenschapscommunicatie en -journalistiek in Vlaanderen.

Hoofdredacteur is Raf Scheers en Koen De Buck wordt zakelijk leider.