VRM niet eenduidig positief of negatief in advies rond Ketnet Jr.

FacebookTwitterLinkedIn
vlaanderen is media

Eind december 2016 vroeg mediaminister Sven Gatz aan de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een advies met betrekking tot de opstart van een nieuwe dienst Ketnet Jr.

De toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media is niet eenduidig positief of negatief in zijn advies.

In het advies komen volgende deelthema’s aan bod:

  • Wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap
  • Het algemeen media-aanbod in de Vlaamse markt
  • Technologische evoluties
  • Internationale tendensen
  • Bescherming en promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit
  • Verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker

Het advies van de VRM valt positief of negatief uit, naargelang het gewicht dat gegeven wordt aan het ene of andere criterium.

Indien de Vlaamse Regering van oordeel is dat het deelthema ‘bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’ doorweegt in vergelijking met het deelthema ‘wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’, adviseert de VRM positief.

Is de Vlaamse Regering daarentegen van oordeel dat het deelthema ‘wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’ zwaarder weegt dan het deelthema ‘bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’, dan adviseert de VRM negatief.

Meer info over het advies vindt u op www.vlaamseregulatormedia.be.

De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse Regering om een geschikte beleidskeuze te maken.