Sudinfo geprezen door de Franstalige Raad voor de Journalistieke Deontologie (CDJ)

FacebookTwitterLinkedIn

De Franstalige Raad voor de Journalistieke Deontologie (CDJ) heeft zijn verslag voor 2021 opgesteld en opnieuw zijn lof uitgesproken over het werk van Sudinfo (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Eclair, La Capitale, Sudinfo.be), omdat het de regels naleeft die door de sector op het gebied van deontologie zijn opgesteld.

Wat Sudinfo betreft, moet worden opgemerkt dat de in 2020 vastgestelde trend zich voortzet. Tegen de groep worden nog steeds klachten ingediend, maar deze zijn meestal niet ontvankelijk of zonder gevolg en leiden weinig tot het openen van onderzoeksdossiers. Voor heel 2021 zal slechts bij twee dossiers met betrekking tot hun publicaties een advies van het CDJ nodig zijn.

Het officiële verslag van de CDJ is de beste barometer van de naleving van de ethische regels door de media. In het jaarverslag van de CDJ wordt het werk van de redacties als volgt geprezen: “De groep Sudinfo heeft concrete acties op het gebied van de journalistieke ethiek ondernomen, waarvan de effecten vandaag kunnen worden gemeten.