RMB licht basisprincipes toe van reclametransitie naar duurzamer ecosysteem

FacebookTwitterLinkedIn

Op 29 november onthulde RMB de strategie rond de derde pijler van zijn nieuwe positionering, namelijk ‘verantwoordelijkheid’. Ter gelegenheid hiervan lichtte Valérie Janssens, Director of Development & Sustainability Lead, de vier basisprincipes toe van RMB’s duurzaamheidsvisie.

Het eerste basisprincipe houdt in: handelen vanuit een ecosysteembenadering door, voor en na RMB’s acties, bewust te zijn van hun impact en door rekening te houden met de stakeholders die ze direct of indirect bereiken, om zo te verzekeren dat hun initiatieven zoveel mogelijk voordelen genereren.

Uitgaande van het tweede basisprincipe streeft RMB duurzaamheid in de ruime zin na, namelijk volgens de 17 door de VN erkende Sustainable Development Goals (SDG). De regie identificeert zes hefbomen waarop ze de grootste impact meent te hebben: gezondheid en welzijn, onderwijs, werk en behoorlijke groei, energie, consumptie en productie.

Het derde basisprincipe stoelt op de rol die de regie te vervullen heeft in het valoriseren van bedrijven, merken en media door extra aandacht te besteden aan de meest ambitieuze spelers op het vlak van duurzaamheid.

Het vierde basisprincipe heeft tot doel volledig transparant te werken, door zo objectief mogelijke indicatoren en criteria te hanteren, om te bepalen welke bedrijven en producten in aanmerking komen voor het commerciële beleid dat de meest duurzame van hen ondersteunt.

Conform deze vier principes kondigde de regie verschillende initiatieven aan die RMB’s inzet voor een reclametransitie naar een duurzamer ecosysteem concreet maken.

Blue Screen

Vanaf januari 2023 commercialiseert RMB een reclameblok dat voorbehouden is aan duurzame commercials en ingelast wordt in de ‘countdown’ voor het nieuws (JT) op La Une. Als het initiatief een succes wordt, zal de regie het ook op de zenders AB3 en ABXPLORE uitrollen.

Slowvertising

RMB ontwikkelde samen met zijn partner Komio een specifiek reclameformat om de interactie en de betrokkenheid met de consument te verlengen. In dit format zit een QR-code om een app te activeren.

Charter voor geschiktheid

RMB stelde een charter op met criteria die bepalen of kandidaten in aanmerking komen wat betreft duurzaamheid. Zo bevat het charter een reeks labels per sector: labels die als de meest rigoureuze erkend worden, officiële indicatoren specifiek voor bepaalde industrieën, OEF-scores (Organisation Environmental Footprint) en PEF-scores (Product Environmental Footprint) aanbevolen door de Europese Commissie voor de bedrijven of producten die er hebben.

Blue Pitch Day

Vanaf 2023 organiseert RMB regelmatig pitchdagen voor contentmakers die projecten met een positieve impact in verband met de SDG’s van de VN willen voorstellen. Het is de bedoeling om op deze pitchdagen ideeën te selecteren die het interessantste zijn voor de media in regie bij RMB voor wat de verspreiding betreft en voor de adverteerders die een positieve bijdrage willen leveren aan de transitie door contentprojecten te financieren.

Zero Greenwashing

RMB ondersteunt het initiatief van de CommToZero-coalitie (commtozero.be) om tegen 2030 de zero-greenwashingdoelstelling in de reclamesector te bereiken. De regie besloot dan ook om vanaf januari 2023 alle spots a priori te controleren voor ze lineair uitgezonden worden, om mogelijke vormen van greenwashing op te sporen. RMB behoudt zich dus het recht voor om een spot op de media in regie niet uit te zenden, als blijkt dat – na raadpleging van de bevoegde instanties, meer bepaald de JEP (Jury voor Ethische Praktijken) – er sprake is van greenwashing.

Reclamefresco

RMB organiseert voor de hele sector – mediabureaus, reclamebureaus, adverteerders en marketingstudenten – een aantal ‘Reclamefresco’-workshops. Dankzij deze tool krijgen deelnemende reclameprofessionals meer inzicht in de klimaatgerelateerde uitdagingen voor de sector. Het ‘Reclamefresco’ (‘Fresque de la Publicité’), ontwikkeld door Youmatter en TF1 Publicité, is een officiële variant van het Klimaatfresco. De betalende workshops van telkens drie uur, worden geleid door een RMB-medewerker die gecertificeerd is door de organisatie achter het Klimaatfresco.