Ranking UMA 2013 – Een stabiel zakencijfer t.o.v. 2012, maar verschuivingen tussen de mediabureaus

FacebookTwitterLinkedIn

De totale omzet van 2013 is opmerkelijk stabiel ten aanzien van het jaar daarvoor maar komt niet in de buurt van de kleine progressie van 2011 en blijft dus 5% onder het niveau van dat jaar. Net zoals elk jaar variëren de tendenzen sterk binnen de verschillende mediabureaus.

 

Space blijft de ranking aanvoeren, maar met een vermindering van zijn omzet met 3% ten aanzien van 2012. Carat blijft op de tweede plaats maar ziet zijn zakencijfer dalen met 4%. De groei van de laatste jaren bij Havas zet zich door, evenals bij enkele kleinere bureaus zoals Vizeum van de Aegis Group en Maxus bij GroupM. Initiative en UM van de groep Mediabrands tenslotte, halen profijt uit de stopzetting van hun zuster-bedrijf BPN (voormalig Brand Connection) in België waarvan ze de klantenportfolio onder hen verdeeld hebben. Dit verklaart grotendeels hun respectieve groei van 26 en 36% waardoor ze ook enkele plaatsten klimmen in de rangschikking van de “bureau-merken” van 2013.

 

Het klassement op het niveau van de “groepen” onderstreept nogmaals het belang van de de diversificatie, die  voortaan de belangrijkste gemeenschappelijke bekommernis wordt op deze markt. Aegis neemt hier de koppositie over van de groep IPG (Mediabrands) die jarenlang deze ranking heeft aangevoerd.

 

Een interessante vaststelling bij de analyse van de tabellen: in tegenstelling tot 2012, toen er een identieke daling van 5% werd vastgesteld bij de “groepen” en bij de “merken”, heeft de diversificatie die werd doorgevoerd door de UMA leden in 2013 een globale groei teweeg gebracht van 1%.

 

De analyse van de aantallen medewerkers “full time equivalents” (FTE) in de verschillende bedrijfstakken van de diversificatie vertelt eigenlijk nog meer dan de cijfers over de verschuivingen aan billings. De mediabureaus hebben geïnvesteerd in nieuwe werkterreinen en de aantallen nieuwe FTE medewerkers als gevolg van deze ontwikkelingen- soms via overname van gespecialiseerde bedrijven – weerspiegelen heel duidelijk de evolutie van de huidige noden en bekommernissen van de adverteerders.