Personeel Éditions de l’Avenir stemt in met protocolakkoord

FacebookTwitterLinkedIn

Bij de Franstalige krantenuitgever Éditions de l’Avenir heeft een grote meerderheid van het personeel woensdag ingestemd met het protocolakkoord dat directie en vakbonden met elkaar sloten. Zo’n 174 personen stemden voor de ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomst, 25 stemden tegen en 7 mensen onthielden zich.

Vorige week bereikten de vakbondsafgevaardigden en de directie van Éditions de l’Avenir een voorakkoord over een sociaal plan. Dat voorziet in vrijwillige vertrekken en vervroegd pensioen op 56 jaar om naakte ontslagen te voorkomen. Volgens het akkoord verdwijnen er uiteindelijk 45 voltijdse werknemers in plaats van de oorspronkelijk geplande 60. En terwijl het aantal voltijdse banen op de redactie aanvankelijk in 2019 zou zakken naar 120, werd beslist om er toch nog 134 te behouden. De vakbonden bedongen voorts een tewerkstellingsgarantie voor twee jaar.

Begin deze week werd ook een voorakkoord bereikt over het organisatorische luik van het herstructureringsplan.

De overeenkomst zal maandag 10 december worden ondertekend“, verklaarde Didier Malempré die voor de christelijke bediendenbond CNE in de ondernemingsraad zetelt en ook de vereniging van Franstalige beroepsjournalisten (AJP) vertegenwoordigt. Met die ondertekening komt een einde aan de informatiefase van de procedure-Renault. De tweede fase focust op de toekomstige organisatie van het bedrijf.

Bron: Belga.