Nieuw ziekenhuismagazine voor ViVio

FacebookTwitterLinkedIn

De ziekenhuisgroep Centres Hospitaliers de Jolimont heeft de opmaak van hun nieuw magazine toevertrouwd aan ViVio.

 

Het magazine, dat 20 pagina`s telt en voor het eerst zal verschijnen op 15 september, is bestemd voor patiënten, bezoekers en personeel van de ziekenhuizen in Jolimont, Lobbes, Nijvel en Tubeke. Doorverwijzende huisartsen behoren ook tot de doelgroep van het Franstalig magazine en krijgen bovendien een extra bijlage van vier pagina`s. ‘Magazine des Centres Hospitaliers de Jolimont` verschijnt vier keer per jaar op telkens 12.000 exemplaren. Reclametarieven en contactgegevens vindt u hier.

 

In maart verschenen bij ViVio voor het eerst ook de vakbladen CardioPedia en NeuroPedia. Zij richten zich tot respectievelijk cardiologen en neurologen. Ze verschijnen beide vier keer per jaar met een aparte taaleditie Nederlands/Frans. Inhoud: de belangrijkste informatie uit de actualiteit met tal van onderwerpen die rechtstreeks verband houden met de klinische praktijk, afkomstig uit internationale publicaties. Klik op de linken voor alle info in de MediaSpecs Database.