Nettobereik

Het totaal aantal mensen dat ten minste één keer wordt bereikt. Met andere woorden, iemand die via medium X en medium Y wordt bereikt, telt dus als 1. Het is gelijk aan brutobereik minus alle dubbel tellingen.