Kijk-/luisterduur per individu

Gemiddelde luister- of kijkduur van alle individuen die samen de bestudeerde bevolking vormen. Men berekent dit gegeven dus ten opzichte van het totale universum van de doelgroep, en niet enkel ten opzichte van de kijkers/luisteraars.