Click through ration (CTR)

De responsratio van een online reclame-advertentie. Deze verhouding, meestal aangegeven als een percentage, wordt berekend door het aantal clicks te delen door het aantal impressies. Gewoonlijk wordt dit getal vervolgens vermenigvuldigd met 100 om zo een percentage te bekomen.