UBA, ACC en UMA publiceren eerste gezamenlijke charter voor bureauselecties

FacebookTwitterLinkedIn

UBA (Unie van Belgische Adverteerders), ACC (Association of Communication Companies) en UMA (United Media Agencies) publiceren samen de eerste gedragscode voor de organisatie van competities voor de verschillende soorten bureaus: creatieve bureaus, eventbureaus, PR-bureaus en mediabureaus.

Dit zelfregulerende charter werd opgesteld om de organisatie van uitgebreide conceptuele selecties in betere banen te leiden. De aanbevelingen zijn eenvoudig en logisch en zo geformuleerd dat alle partijen er voordeel bij hebben. Voor de adverteerder bevat dit charter de basisregels over het aantal agentschappen, de briefing, de timing, de kostenvergoeding, de beoordeling en de auteursrechten. Voor de agentschappen beschrijft het charter het engagement rond transparantie, verantwoordelijkheid en eerlijke praktijken.

Het charter werd opgesteld door de drie representatieve beroepsverenigingen – UBA, ACC en UMA – en onderschreven door de consultants fma en PitchPoint. Het document is beschikbaar voor alle leden van UBA, ACC en UMA op hun respectieve website.

Philippe Wallez (voorzitter van UBA en Managing Director van ING): “Het organiseren van een selectie kost veel tijd en energie, zowel voor de adverteerder als voor de gecontacteerde bureaus. Een gezamenlijke gedragscode bespaart tijd en geld voor opdrachtgevers en bureaus en zorgt voor optimale resultaten. We zijn erin geslaagd om de belangen van de adverteerders, van de verschillende soorten communicatiebureaus en van de mediabureaus in één document te bundelen. De richtlijnen in dit charter omschrijven de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van zowel de adverteerder als het agentschap bij elke stap in het proces. Dit helpt beide partijen om een duurzame relatie op te bouwen. Met dit charter moedigen we alle spelers aan om de selectieprocedure zo transparant, verantwoord en eerlijk mogelijk te maken.

Erwin Jansen (voorzitter van ACC Belgium en CEO van Wunderman): “Ik ben echt tevreden en fier dat we zeer snel met alle stakeholders de neuzen in dezelfde richting konden laten kijken en nu een overeenkomst hebben waar ze in het buitenland jaloers op zullen zijn. Bij mijn weten pioniert de tripartite adverteerder-media-bureau, want er is geen enkel ander land waar er dergelijke duidelijke en werkbare afspraken gemaakt zijn rond het selecteren van een bureau – en het geldt voor àlle communicatiebureaus, dus inclusief PR, content, digital, influencer en event agencies. Dit komt het geweldige marketingvak echt ten goede.

François Chaudoir (voorzitter van UMA en CEO van Space): “Door de groei en toenemende complexiteit van mediacompetities dringt een gezamenlijke aanpak voor adverteerders en mediabureaus zich op. Dit charter is de realisatie van de gedeelde wens om de competities efficiënter, eerlijker en transparanter te maken. Bovendien plukt de hele sector plukt mee de vruchten van zo’n samenwerkingsovereenkomst.