Seen from Space: Netflix stevig in het zadel volgens de CIM Establishment Survey

FacebookTwitterLinkedIn

De nieuwe editie van de CIM Establishment Survey gaat verder dan de vorige. De editie van 2019 bevatte weliswaar informatie over YouTube, maar het ontbrak aan gegevens over ‘internationale’ platformen. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd in de versie voor 2021-2022, waarin een vraag is opgenomen over het gebruik van “sites en apps de afgelopen 30 dagen”, met daarbij een lijst van 13 merken (de voornaamste sociale netwerken, Youtube en enkele SVOD-platformen).

Het is jammer dat de lijst niet preciezer is over Amazon, dat als dusdanig wordt vermeld, zonder verdere precisering, aangezien de respondenten van het onderzoek evengoed een gebruik van de e-commercesite zouden kunnen aangeven, en dus niet noodzakelijk van het Amazon Prime Video-platform. Deze verwarring verklaart ongetwijfeld ten dele het bijzonder hoge cijfer bij de Franstaligen voor “Amazon” zonder andere precisering.

Gelukkig is er geen misverstand over Netflix en Disney+. In de verklaringen van de respondenten heeft Netflix duidelijk de overhand met een penetratiegraad van ongeveer 40%, afhankelijk van het taaluniversum, maar in beide gevallen ver voor Disney+. Dit laatste is bovendien voor de overgrote meerderheid van de respondenten een niet-exclusieve keuze: er is een enorme duplicatie bij de gebruikers van Disney+ en die van Netflix. Het aandeel Disney+ exclusives is dus minimaal. Als we Amazon als dusdanig nemen, bestaat er ook een aanzienlijke duplicatie met Netflix, maar niet in dezelfde mate als Disney.

Kortom, Netflix, dat kan worden beschouwd als de historische SVOD-exploitant, lijkt nog steeds een solide basis te hebben in ons land, ondanks de concurrentie. En dit is vóór de lancering van zijn “ad-supported” aanbod, dat zijn abonnementenbasis verder zou kunnen uitbreiden. Het is jammer dat vergelijkingen met andere aanbiedingen, zoals die van de VOD-platforms van Belgische zenders, niet rechtstreeks mogelijk zijn.

Redactie: MM.