Seen from Space: My sweet online privacy

FacebookTwitterLinkedIn

Het lijvige ‘We are social 2023’ bevat een pagina over de Belgische houding tegenover privacy en online veiligheid. Space heeft een deel van deze data overgenomen en geprojecteerd op het hele jaar 2022; ze analyseerden ze ook per taal. Naast deze gegevens keken ze ook naar de antwoorden op de brede waaier van vragen die werden gesteld aan de 5.800 respondenten van de CIM Establishment Survey (ES). Deze data hebben betrekking op dezelfde populatie als die betreffende de attitudes uit de Global Web Index (GWI), d.w.z. de Belgen die aangesloten zijn op het Internet en tussen 16 en 64 jaar oud zijn.

Ondanks hun verschillende oorsprong zijn deze gegevens soms verrassend convergent. Zo voelt 28% van de GWI-respondenten zich comfortabel bij een permanente monitoring van hun activiteiten. Dit betekent logischerwijs dat 72% dat niet zo ervaart.

Het CIM leert ons echter dat 72% van de personen met dezelfde kenmerken zegt ten minste één preventieve actie te hebben ondernomen op het gebied van online privacy. Deze acties zijn van verschillende aard, maar de drie belangrijkste zijn: weigeren gegevens te delen, cookies weigeren of ze verwijderen. Daarna volgt het aanpassen van privacy-instellingen op browsers en applicaties, gevolgd door surfen in private modus, het gebruik van een VPN, het gebruik van een specifieke browser of andere middelen (zonder verdere specificatie).

Het gebruik van valse identificatiegegevens is veeleer marginaal. Gemiddeld melden respondenten uit de ES bijna drie manieren om hun online zichtbaarheid te beperken. Een waarde die niet verschilt naargelang de taal, ook al kunnen we hier en daar (vernietiging van cookies, VPN) verschillende accenten vaststellen naargelang de taalgemeenschap. Het vermijdingsgedrag betreft dus netto 72% van de respondenten, maar het is mogelijk dat digitale vertrouwdheid deze gewoonte nog meer in de hand werkt, want het percentage stijgt tot 78% bij de 16-24-jarigen en tot 77% bij de meest bevoorrechte sociale groepen 1 en 2. Bij de 55-64-jarigen die online actief zijn gaat het “slechts” om 68% – toch een ruime meerderheid.

Kortom, privacy in de digitale wereld is wel degelijk een ding en het lijkt dat het vertrouwen bij de consumenten in het algemeen klein is. Dat geldt nog meer bij intensieve gebruikers.

Redactie: MM.