UBA maakte een inventaris : Hoe gaan de Belgische regies en uitgevers om met de vragen van adverteerders?

FacebookTwitterLinkedIn

UBA, de Unie van Belgische Adverteerders, contacteerde de Belgische regies om te peilen naar een huidige stand van zaken in deze moeilijke periode en publiceerde een overzicht van alle initiatieven op hun website.

Want het Belgische medialandschap bevindt zich in deze ongeziene crisis in een zeer uitdagende periode. Sommige spelers voorspellen nu al een terugval van de trimestriële omzet van 10%, een cijfer dat wellicht nog zal aandikken in de komende weken.

De mate waarin alle betrokken partijen solidair zijn met elkaar en hun verantwoordelijkheid opnemen, zal bepalend zijn voor de toekomst van onze sector. Als vereniging van merkenbouwers wil UBA solidariteit voorop stellen. Verschillende regies dragen hun steentje bij. Zo geven TV-regies gratis ruimte of kortingen en kunnen adverteerders bij hun audio- en videospots (via een tag-on van 5”) ook gratis een boodschap toevoegen die de consumenten ertoe aanzet hun aankopen via hun online platformen te verrichten.

OOH

JCDecaux versoepelt tijdens Covid-19 lockdown haar algemene voorwaarden en laat gratis uitstel van campagnes naar latere datums in 2020 toe. Uitstel dient ten laatste 2 weken voor de initieel voorziene startdatum te worden aangevraagd.

Belgian Posters en Clear Channel kregen veel vraag om campagnes uit te stellen en bekijken alle gevallen afzonderlijk. Elke vraag wordt flexibel behandeld en oplossingen worden aangeboden rekening houdende met een situatie die dagelijks evolueert.

TV, Radio en Print

DPG Media vraagt om annulaties minstens 2 dagen op voorhand te melden. Campagnes kunnen kosteloos geannuleerd worden, mits herinplanning voor 21 augustus. Andere zaken worden case per case bekeken.

Var, Transfer, SBS, RMB en IP maken onderscheid tussen klanten met of zonder jaarengagement:

  •  Adverteerders met een engagement kunnen kostenloos annuleren. Bij SBS, RMB, IP (campagnes vanaf 13 maart) en Var is uitstel en herplannen mogelijk tot eind augustus. VAR vraagt echter om uitstel of annulaties door te geven ten laatste voor 30 april.
  • Adverteerders zonder engagement kunnen eveneens uitstellen, mits pre-facturatie bij RMB. Bij IP zijn aanpassingen mogelijk doorheen april, tot 5 dagen voor de start. Wijzigingen of annulaties binnen deze 5 dagen leiden naar een pre-facturatie. SBS laat het kostenloos uitstellen toe op voorwaarde dat adverteerders de jaarverbintenissen ondertekend hebben voor eind april. Var vraagt dat uitgestelde campagnes worden gesignaleerd ten laatste voor 30 april en het herplannen kan tot 30 augustus. In geval van annulatie gelden de algemene voorwaarden. Transfer verwijst hoe dan ook naar de geldende verkoopsvoorwaarden.

Mediahuis bekijkt alle gevallen afzonderlijk. De verkoopsvoorwaarden blijven gelden en lopende campagnes worden in principe integraal gefactureerd, hoewel ook hier rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden. Campagnes herplannen kan tot 30 juni.

Roularta bekijkt case per case in welke mate campagnes kunnen worden uitgesteld, en dit zo veel mogelijk binnen het eerste semester. In principe worden de algemene voorwaarden gehanteerd als rode draad bij beslissingen omtrent annulaties.

IPM werkt niet met een deadline maar zal een zekere prioriteit hanteren voor het (her)plannen van campagnes, en bekijkt daarom ook de meeste gevallen afzonderlijk. Er hangen geen extra kosten vast aan annulaties.