Digitale sector unisono in overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): analytics cookies zonder voorafgaande opt-in zijn een noodzaak

FacebookTwitterLinkedIn

ACC, BAM, BeCommerce, Cube, Feweb, SafeShops.be, UBA en UMA legden collectief hun bezorgdheid voor aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) over de wijze waarop vandaag in online omgevingen voorafgaande expliciete toestemming gevraagd moet worden voor het plaatsen van analytics cookies.

De vakverenigingen, die samen het brede spectrum van de Belgische online wereld vertegenwoordigen, deden dat op basis van een uitgebreid onderbouwde position paper die tot stand kwam met de hulp van advocatenkantoor Sirius Legal.

Grote bezorgdheid in de ganse sector is het feit dat de verplichting om middels een cookiebanner het akkoord van websitebezoekers te vragen zeer grote economische schade toebrengt aan de sector. Heel wat surfers op internet, sommige statistieken spreken zelfs van meer dan 80%, klikken de vaak vervelend geachte cookie pop-ups immers gewoon weg of geven geen toestemming, waardoor webshops en online marketeers broodnodige data over het aantal bezoeken aan hun website of over de efficiëntie van hun website mislopen en de inhoud ervan dus niet kunnen verbeteren. Dit zorgt voor bijzonder veel frustratie omdat in de ons omringende landen het gebruik van zulke analytics cookies wél mogelijk is zonder voorafgaande toestemming van de websitebezoeker, wat een ernstig concurrentienadeel creëert voor Belgische online ondernemers.

De ganse sector is bijzonder begaan met online privacy en verwelkomt de transparantie die verplichte cookie opt-ins met zich mee brengen als het gaat om gegevensverzameling voor marketingdoeleinden. Hij heeft echter op de grote urgentie aangedrongen bij de GBA, en zal dit in een volgende fase doen bij de bevoegde minister, om voor België een gelijkaardige uitzondering te voorzien als deze die in Frankrijk, Nederland en Duitsland al bestaat voor strikt analytische doeleinden. Performante websites, die aangepast zijn aan de vragen en verwachtingen van de consument zijn in de eerste plaats ook in het voordeel van precies die consument. Goede analytics data laten immers toe om betere diensten en producten, onder betere voorwaarden en met betere prijzen aan te bieden aan precies die consument.

Het volledige standpunt van de sector is uitgewerkt in deze position paper.