De Raad voor de Reclame publiceert ‘Aanbevelingen voor online influencers’

FacebookTwitterLinkedIn

Influencer marketing is de laatste jaren een wezenlijk onderdeel geworden van de communicatiemix van heel wat bedrijven. Regulering hieromtrent bleef echter uit en dat leidde tot onduidelijkheid bij de verschillende betrokken partijen. Daarom publiceerde de Raad voor de Reclame op 8 oktober de Aanbevelingen voor online influencers.

Ontstaan

De FOD Economie deed midden mei 2018 een eerste poging tot het opstellen van richtlijnen. De ‘Guidelines voor online influencers’ die het toen publiceerde werden zo goed als meteen terug ingetrokken wegens een golf aan tegenreacties. De reden daarvoor was dat de guidelines niet gedragen werden door de sector en de aanbevelingen in kwestie voor meer verwarring zorgden. De Raad voor de Reclame ging in debat met de FOD Economie en bezorgde herwerkte aanbevelingen die gedragen werden door de betrokken partijen. Daarop kwam tot op heden geen reactie van de FOD.

De Raad voor de Reclame publiceerde daardoor op 8 oktober concrete aanbevelingen die online influencers, adverteerders, agentschappen, media en platformen helpen om enerzijds de consument te beschermen en anderzijds rechtszekerheid te bieden aan zowel adverteerders als influencers.

Zelfregulering

De aanbevelingen werden samengesteld en ook gedragen door de volgende partijen: een delegatie influencers, alle leden van de Raad voor de Reclame (ACC, BVAM, Lapresse.be, VNM, The Ppress, UBA, AEA en BAM) en FeWeb. Net zoals bij traditionele reclame verkiezen alle betrokken partijen een principe van gedragen zelfregulering waarbij de JEP (Jury voor Ethische Praktijken) toeziet op de naleving ervan.

De JEP kan voortaan klachten ontvangen inzake influencer marketing en zal deze behandelen conform haar reglement. Ter herinnering: in het geval van een beslissing van de JEP tot wijziging/stopzetting van een campagne, rekent zij op de vrijwillige naleving van deze beslissing door de betrokken bedrijven. De JEP werkt ook preventief. Bij twijfel over een campagne kunnen bedrijven een adviesaanvraag indienen (www.jep.be).

Masterclass

Naar aanleiding van deze guidelines organiseert de ACC op 12 november een Masterclass. Zie onze agenda voor meer info.

Bronnen: ACC en FeWeb.