CSA Media Talks: De bestrijding van haat op sociale media

FacebookTwitterLinkedIn

Op woensdag 1 juli om 12.00 uur organiseert CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) haar eerste CSA Media Talk, een webinar gewijd aan de strijd tegen haat op sociale media. Een panel van toezichthouders, academici en experts zal de balans opmaken van de huidige situatie. Hoewel het verspreiden van haatdragende taal een crimineel feit is en er procedures bestaan voor de traditionele media, wordt ook de situatie op sociale media aangekaart. Want de haatdragende berichten verspreiden zich daar aan hoge snelheid en hebben een wereldwijde impact.

Het onderwerp is actueel omdat op het niveau van de Europese Unie besprekingen gaande zijn, met name in het kader van de openbare raadpleging over de Digital Services Act, die de Europese Commissie zojuist heeft gelanceerd. Bovendien keurden de Europese regelgevende instanties in de audiovisuele sector op 4 juni unaniem een reeks concrete voorstellen goed die aan de Europese Commissie waren gericht.

Deze voorstellen sluiten aan bij een reeks nationale initiatieven. In Franstalig België nam CSA een oriëntatienota aan die ze naar politieke besluitvormers stuurde met het doel het debat te openen. Daarin richt men zich tot de Federatie Wallonië-Brussel en vraagt men een nieuw decreet te stemmen om online platformen bepaalde verplichtingen op te leggen voor het delen van inhoud.

Meer informatie in ons Franstalig artikel.