Communicatieadviesbureau Whyte Corporate Affairs onderzoekt het vertrouwen in de politieke leiders

FacebookTwitterLinkedIn

Het communicatieadviesbureau Whyte Corporate Affairs en het peilinginstituut Dedicated hebben tijdens het paasweekend  van 10 tot 14 april, voor de laatste toespraak van premier Sophie Wilmès, een enquête gehouden bij 1.500 Belgen[1]. Deze studie richt zich op verschillende thema’s, waaronder het oordeel van de Belgen over de kwaliteit van de communicatie van de belangrijkste actoren in de samenleving in deze crisiscontext.

Artsen en wetenschappelijke experten worden geloofwaardiger geacht dan de politiek

De resultaten tonen aan dat de Belgen een vertrouwenspercentage van ongeveer 80% hebben in het zorg- en medisch personeel en de wetenschappelijke experten die, zoals verwacht, aan de top van de ranglijst staan. Premier Sophie Wilmès scoorde ook goed en kwam op de derde plaats. In het Franstalige deel van het land zijn bijna 3 op 4 burgers (73% in Wallonië en 70% in Brussel) zeer tevreden over haar communicatie in deze gezondheidscrisis. In Vlaanderen zien we echter een ander beeld en staat ze op gelijke voet (58%) met minister-president Jan Jambon (57%). Hij ligt dan weer duidelijk voor op de Waalse en Brusselse minister-presidenten, Elio Di Rupo (55%) en Rudy Vervoort, die slechts een score van 29% kreeg[2].

De woordvoerders van de federale regering die dagelijks communiceren over de evolutie van de pandemie worden ook zeer gewaardeerd door 60% van de burgers. Ook de wetshandhavingsdiensten maken deel uit van het goede gemiddelde van de evaluaties: 47% van de Belgen beoordeelt hun communicatie positief.

Aan de andere kant genieten de gemeentelijke vertegenwoordigers niet veel vertrouwen. Slechts 37% van de Belgen vertrouwt hun communicatie. Dit is ook het geval voor Koning Filip, die 33% scoort, een vrijwel gelijke score in de 3 gewesten van het land, en voor beroeps- en vakbondsvertegenwoordigingen die een negatieve beoordeling krijgen van een grote meerderheid. De slechtste leerlingen in de klas op het gebied van communicatie in deze ongekende crisistijd zijn tot slot de Europese instellingen en de Europese Unie: slechts 1 Belg op 4 vertrouwt op hun communicatie.

Eveline De Ridder, partner bij Whyte Corporate Affairs: “Alle eerdere studies met betrekking tot geloofwaardigheid laten een zeer sterke vertrouwensband zien tussen burgers en deskundigen, en in dit geval met gezondheidspersoneel, artsen en wetenschappers, zelfs als er over bepaalde punten wordt gediscussieerd. Op politiek vlak krijgt minister-president Jambon in Vlaanderen een goede score, maar ook premier Wilmès krijgt deze score toebedeeld, hoewel niemand in Vlaanderen zich eerst leek te interesseren voor deze functie van ad-interim. Toch zien we daar een duidelijk verschil met het Franstalige landsgedeelte die haar nog veel meer vertrouwen toebedeelt.”

Nood aan gezondheidsadvies en -aanbevelingen

De enquête onderzocht ook de verwachtingen van de Belgen met betrekking tot informatie over het coronavirus en de lockdown. De onderwerpen die de meerderheid van de Belgen het meest interesseren zijn verklaringen van deskundigen over de pandemie. In de drie gewesten van het land willen de Belgen ook vooral advies en aanbevelingen over de beste manieren om niemand te besmetten en over het nut van een reeks beperkende maatregelen. Ook screeningtests behoren tot hun belangrijkste aandachtspunten. Aan de andere kant wordt het dragen van maskers slechts door een minderheid van de burgers genoemd (32%). De gevolgen van de crisis, met name op economisch vlak, zijn ook van ondergeschikt belang, evenals de solidariteitsinitiatieven en de samenwerking tussen de regio’s van het land en de landen van de Europese Unie.

Marc Dumoulin, Directeur van Dedicated: “Vanuit sociologisch oogpunt zijn er zeer weinig verschillen tussen de burgers van de verschillende regio’s. De Belgen willen vooral begrijpen en weten wat ze in de huidige omstandigheden moeten doen. Gezondheid is de onmiddellijke zorg, ver vooruitlopend op materiële zorgen zoals de economie. Ook al kunnen de Belgen vrijgevig zijn en solidair handelen, de cijfers tonen interesse in het individu en de onmiddellijke omgeving, veel eerder dan solidariteit en samenwerking.”

Het volledige onderzoek kan u hier terugvinden.

[1] Enquête afgenomen door Dedicated bij een representatieve steekproef van 1.500 Belgen tussen 15 en 75 jaar. De steekproef werd genomen volgens de quotamethode die de belangrijkste sociaaldemografische criteria omvat, namelijk provincie (de gemeenten in Brussel), geslacht, leeftijd, sociale klasse en gezinssituatie. Op de totale steekproef (N = 1.500) bedraagt de maximale foutenmarge (d.w.z. voor waargenomen frequenties in de buurt van 50 %) ± 2,5 %. De enquêtes werden afgenomen van 10 tot 14 april 2020.

[2] Elk van hen werd individueel geëvalueerd in zijn respectievelijke regio.