BPRCA en 3C worden samen C²

FacebookTwitterLinkedIn

Tijdens de PR Summit van 22 november werd door BPRCA (de Belgische vereniging van communicatie adviesbureaus) en 3C (de Belgische vereniging van communicatie professionals) aangekondigd dat zij hun krachten gaan bundelen in een nieuwe vereniging met de naam C² (C Square), dat staat voor “communications community”. Dit wil zeggen dat 3C en BPRCA ophouden te bestaan en samen opgaan in een nieuwe vereniging, open voor alle communicatieprofessionals en -bureaus.

Emmanuel Goedseels, huidig voorzitter van BPRCA: “C² is echter niet de loutere optelsom van 3C en BPRCA. Het is veel meer dan dat. Een vereniging open voor grote en kleine communicatiebureaus, zelfstandigen, communicatieprofessionals uit grote bedrijven, uit KMO’s, uit vzw’s, alsook politieke partijen of vakbonden. We willen een open gemeenschap zijn die in België alle communicatiemensen vertegenwoordigt en hun belangen behartigt”.

Kris Poté, huidig voorzitter van 3C: “Uiteraard zal C² ook haar leden diensten aanbieden die hen toestaan om de professionele kwaliteit van hun activiteiten te optimaliseren. Tegelijk zal C² aan communicatie-experten een platform aanbieden om van gedachten te wisselen, adviezen te formuleren en ondersteuning aan te bieden. Tenslotte willen we ook de deontologische codes eigen aan communicatieverantwoordelijken laten respecteren en laten ontwikkelen”.

De beide raden van bestuur hebben de nieuwe statuten goedgekeurd en het licht op groen gezet om nu alle administratieve en wettelijke verplichtingen af te ronden om C² formeel op te richten. Dit zou moeten gebeurd zijn in de loop van 2017.