Blue Screen: Een nieuw reclameblok op La Une om ecovriendelijke organisaties en producten te promoten

FacebookTwitterLinkedIn

In maart verschijnt er – vlak voor het tv-journaal van 12u30 en 19u30 op La Une – een nieuw reclameblok. Dit nieuwe blok moet meer zichtbaarheid geven aan organisaties en producten die voldoen aan criteria voor een ecologisch verantwoorde aanpak.

Zoals RMB eind 2022 tijdens de voorstelling van zijn nieuwe strategische positionering aankondigde, geeft de regie duidelijk aan dat ze één van de spelers wil zijn die duurzaamheid in België promoten.

Op commercieel vlak vertaalt zich dat in de introductie van het Blue Screen, een reclameblok dat organisaties en producten promoot die voldoen aan zeer restrictieve criteria op het vlak van een ecologisch verantwoorde aanpak. Dit blok verschijnt vlak voor het tv-journaal van 12u30 en 19u30 op La Une, en wil een speciale ruimte bieden aan adverteerders die zich het meest inzetten voor ecologische verantwoordelijkheid. Het blok is op een specifieke en innovatieve manier herkenbaar, wat de adverteerders optimale zichtbaarheid zal geven.

Op dit ogenblik bestaat er geen Belgisch reglementair kader om al dan niet ecovriendelijke bedrijven en producten te identificeren. Daarom stelde RMB een charter op met criteria die bepalen of kandidaten in aanmerking komen. Het charter is gebaseerd op een reeks sectorspecifieke labels en op de meest betrouwbare labels die tot nu toe beschikbaar zijn. Enkel commercials die voldoen aan de in het charter vastgelegde criteria komen in aanmerking voor een Blue Screen reclameblok.