Blijf Actief Wonen Magazine, het nieuwe zorgmagazine over woningaanpassingen

FacebookTwitterLinkedIn

Tijdens de afgelopen REVA-beurs in Flanders Expo Gent stelde Blijf Actief Wonen het eerste nummer van haar gelijknamige zorgmagazine voor.

 

“Met dit magazine willen we zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener bewust maken van de mogelijke woningaanpassingen die er zijn om langer thuis te blijven wonen en welke rol onze organisatie Blijf Actief Wonen daarin kan spelen”, aldus initiatiefnemer Jean Paul Lefebvre.

 

Contentmarketer Decom staat in voor het volledige project, van concept tot verzending.

 

Het redactionele concept steunt op drie inhoudelijke pijlers:

•    Tijd & tempo: wat gebeurt er in de snel evoluerende wereld van senioren vandaag?

•    Denken & doen: welke producten en diensten van Blijf Actief Wonen zijn daarin van nut?

•    Bron & balans: op welke manier verhoogt Blijf Actief Wonen het comfort van de eindgebruiker?

 

De inhoudelijke pijlers zijn ingevuld met rubrieken en artikelformats: een interview, een beeldverhaal, een getuigenis, een voor-en-na artikel, een recept, enz. 

 

Het magazine richt zich naar adviesgevende professionals zoals ergotherapeuten, kinesisten, huisdokters en zelfstandige thuisverpleegkundigen via bijvoorbeeld ziekenhuizen en revalidatiecentra, maar ook naar particulieren die hun woning op maat willen aanpassen om zelf actief te kunnen wonen en te leven in hun eigen huis. 

 

Periodiciteit: verschijnt 2x in 2015 (april/oktober), vanaf 2016 4x per jaar.

Prijs: 1/1 p. Quadri: 2.950 euro.

 

Alle details kan u terugvinden in MediaSpecs.