Laden Evenementen

CommPass Media School: Market Essentials

17:30 - 20:30
FacebookTwitterLinkedIn

In deze cyclus worden de ecosystemen binnen de reclamemarkt zorgvuldig uitgelegd.

Het ecosysteem laat zich als volgt beschrijven: er zijn sterke mediamerken nodig om publicitaire boodschappen naar de consument te brengen. Deze mediamerken worden als reclamekanalen vermarkt door interne of externe saleshouses naar de mediabureaus maar ook daarbuiten. De mediabureaus kopen mediaruimte aan maar geven in de eerste plaats onafhankelijk advies over het gebruik van alle mediatypes. En dan zijn er natuurlijk ook nog de adverteerders die in het centrum staan van deze markt – wat zijn hun verwachtingen?

Alle actoren komen aan bod met hun rol, hun werking en hun soms tegenstrijdige belangen. In die zin mag deze cyclus gezien worden als het logische vervolg van de Media Essentials cyclus.

De lessenreeks wordt gedragen door mensen die met beide voeten in de praktijk staan. Ervaren en gereputeerde professionals beschrijven vanuit hun concrete ervaring de dynamiek van de markt. Het doel van de cursus is om carrièrestarters meer inzichten en verbanden mee te geven in een historisch perspectief, maar ambieert evenzeer een opfrisbeurt te zijn voor professionals die al jaren meedraaien. De opleiding richt tot mensen die beroepshalve met communicatie bezig zijn – ongeacht hun achtergrond – en die op een of andere manier met media trading te maken hebben.

4 live avondsessies in maart, op donderdag van 17u30 tot 20u30.

Programma 2023

9/3 Les 1: Het standpunt van de adverteerders

17:30-19:00: Eenvoud & complexiteit van Marcom – Naomi Osorio Galan, Media Operations Manager (BeLux) | The Coca-Cola Company (FR)

Bij de verschillende departementen die betrokken zijn bij marketing & communicatie van een adverteerder, zowel op nationaal als internationaal niveau, komen vele expertises aan bod. Hoe en wanneer worden de product- en brandmanagers betrokken in het proces om de doelstellingen te bepalen? Hoe komt een coherente briefing tot stand? En hoe worden de KPI en de ROI bepaald?

19:15-20:30: De verwachtingen van de adverteerder – Christine Jean, Head of Marketing, Branding, Media & Digital Experience | AG Insurance (FR)

De opbouw van een communicatieplan is niet vanzelfsprekend. Mediabureaus doen strategische en tactische aanbeveleingen, saleshouses hengelen naar hun deel van de reclamekoek en ook het creatieve bureau heeft zijn invloed. Wat verwacht de adverteerder van deze verschillende partners?

16/3  Les 2: Media trading & pitches

17:30-19:00: De rol van de kopers en de verkopers – Alessandro Papa, Consultant (FR)

In het middenveld tussen adverteerder en media staan de verkoper en de koper van “ruimte”. Wat is hun rol en hoe zal die verder evolueren? Waar lopen hun belangen gelijk en waar zijn ze tegengesteld?

19:15-20:30: Het verloop van het pitch-proces – Claudia Pacitti, Strategy & Insights | GroupM (FR)

Meestal gaat aan de toewijzing van een account een pitch proces vooraf. Daarbij komen zowel de waarde van het strategische partnership als de harde valuta bij de negotiaties aan bod. Deze les is gebaseerd op concrete voorbeelden en case-stories.

23/3  Les 3: De waarde van mediamerken

17:30-19:00: Mediamerken bouwen – Koenraad Deridder, Managing Director | Dekoder (NL)

Het mediamerk is de hoeksteen van de mediamarkt. En het is in volle evolutie. Hoe worden mediamerken uitgebouwd en hoe worden ze binnen een aanbod of een portfolio gepositioneerd? En wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

19:15-20:30: Tarieven bepalen – Bart Demeulenaere, Chief Commercial Officer | Ads & Data (NL)

Er is vraag en aanbod. Er is de waarde van verkochte goed. Er zijn de aandeelhouders. De korte en lange termijn. Hoe bepaalt men het tarief van media. Zijn de media in België te duur?

30/3  Les 4: Data Knowledge

17:30-20:30: Data Knowledge – Nicolas Magain, Digital Vision and Intelligence Manager & Bernard Cools, Chief Intelligence Officer | Space (FR)

Deze sessie zal op een synthetische, kritische en toch speelse manier de voornaamste databronnen toelichten die in de marcom- en meer bepaald de mediasector gebruikt worden. We zullen het hebben over off- en online, strategisch en tactisch, waarbij we het belang en de beperkingen van de data zullen onderstrepen, of ze nu “groot” of “klein” zijn. Het gaat hier om het vermogen van elke bron om actieve kennis te creëren.

Certificaat

Na afloop van de cyclus volgt er een test, die bijdraagt tot de totale score voor het CommPass Certificaat. Om voor het Certificaat in aanmerking te komen moet u minstens 80% van de lessen bijgewoond hebben (er wordt rekening gehouden met gewettigde afwezigheden) en een min. slaagscore van 70% behalen.