VVJ legt memorandum voor aan toekomstige beleidsverantwoordelijken

FacebookTwitterLinkedIn

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) bezorgde haar nota met aanbevelingen aan de beleidsverantwoordelijken die het na de verkiezingen van 26 mei voor het zeggen krijgen in Vlaanderen, België en Europa.

Het uitgangspunt is dat professionele journalistiek essentiële zuurstof levert aan een democratie. Overheden kunnen op hun respectievelijke beleidsniveaus dat professionalisme rechtstreeks bevorderen. Belangrijk is dat de steun van overheden aan mediabedrijven meer wordt afgestemd op specifieke journalistieke noden. In de nota wordt onder andere een btw-nultarief voor alle nieuwsmediasectoren gevraagd, dus naast print ook audiovisueel en digitaal. “Het kan onmogelijk de bedoeling zijn dat overheidssteun voor nieuwsmedia uiteindelijk terecht komt in de zakken van aandeelhouders of managers”, klinkt het.

De VVJ definieert zeven terreinen waarin de uitdagingen en aanbevelingen onderverdeeld worden: het beroepsstatuut van de journalist, journalistiek en persvrijheid, steun aan nieuwsmediabedrijven en journalistieke fondsen, sociaal en fiscaal statuut van de journalist, journalistieke auteursrechten, steun aan de beroepsvereniging van journalisten en tot slot steun aan het publiek of mediawijsheid.

De afgelopen 10 jaar daalde het aantal erkende beroepsjournalisten in Vlaanderen met 150 tot 2.356 in 2018. Gelijktijdig waren er slechts 86 nieuwkomers in de professionele journalistiek. De VVJ uit dan ook zijn bezorgdheid. “Zelfstandige journalisten moeten opgenomen worden in het ‘kunstenaarsstatuut’, wat hen een noodzakelijke aanvullende sociale bescherming zou verlenen in een zeer flexibele en onzekere markt. Tevens moet elke overheidssteun aan nieuwsmedia of journalistieke fondsen gekoppeld worden aan quota inzake beroepsjournalisten. Dit is namelijk de ultieme toetssteen voor het meten van het professionalisme en de kwaliteit van het nieuwsaanbod.”

De volledige nota kan u hier raadplegen.