De VRM vraagt uw mening over Ketnet Jr.

FacebookTwitterLinkedIn
vlaamse overheid

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, organiseert een bevraging over Ketnet Jr., het potentiële nieuwe lineaire kanaal van de openbare omroep.

Eind december diende de VRT bij de Vlaamse Regering een dossier in waarin de plannen voor Ketnet Jr. beschreven staan.

Gezien het gaat om een nieuwe dienst die niet door de beheersovereenkomst is gedekt, dient de Vlaamse Regering zijn toestemming te verlenen. De Vlaamse Regering heeft daarover het advies van de VRM gevraagd.

Om tot een advies te komen, moet de VRM de mediamarkt evalueren op basis van:
* de wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap;
* het algemeen media-aanbod in de Vlaamse markt;
* de technologische ontwikkelingen;
* de internationale tendensen;
* de bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit;
* de verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker.

De VRM heeft nu op zijn website een vragenlijst gepubliceerd die deze verschillende elementen overloopt. Geïnteresseerden kunnen de vragenlijst – die u hier kan raadplegen – invullen tot en met 24 februari.