UMA Get Together: “Teamspirit en de kans krijgen om competenties te ontwikkelen, zijn het belangrijkste voor jong talent”

FacebookTwitterLinkedIn

Het centrale thema van de Get Together webinar van UMA is het werken met nieuwe, jonge talenten in de mediasector. De panelleden praten over de focuspunten daaromtrent en welke rol UMA daarin speelt.

De webinar start met een kort debat tussen Luc Suykens, CEO van UBA en Hugues Rey, CEO van Havas Media Belgium. Aan beide professionals wordt gevraagd wat hun prioriteiten zijn voor 2022.

Voor Luc Suykens is dit allereerst het verderzetten van belangrijke samenwerkingen met verenigingen zoals BAM en CommPass, maar een nog belangrijkere prioriteit is volgens hem het werken met nieuw talent.

Wij hebben bij UBA het digital bootcamp ontwikkeld, met daarachter een totaal van 40 e-learnings. Dat noemen wij de Academy 24/7. De bedoeling is training te geven aan de adverteerders, net zoals UMA met haar leden, om een goede kennis te hebben op digitaal vlak en hoe we vooruit kunnen in de media. Een uitdaging daarbij, die we ook gemeenschappelijk hebben met UMA, is het aantrekken van nieuw talent”, aldus Luc Suykens.

Hugues Rey drukt zijn enthousiasme uit namens alle UMA-leden. “Het is geweldig om te kunnen zeggen dat we door deze gedeelde wil vooruitgang kunnen boeken. En dit is wat we vandaag horen in projecten die essentieel zijn voor de sector.

Het volgende debat vindt plaats tussen Christine Brone, Managing Director bij PHD Belgium en vice-president van UMA, Bella Kabeya, Social Media Manager bij Mindshare, Karel Goethals, Chief Operating Officer bij Mediabrands en Bernard Cools, Chief Intelligence Officer bij Space.

Christine Brone legt uit wat de pandemie betekend heeft voor haar bedrijf: “We hebben de laatste jaren veel gefocust op client-centric: geen silo’s meer, integratie en de teams over alle disciplines heel goed laten samenwerken, maar de pandemie heeft blootgelegd dat er nu een andere focus moet zijn. We zijn van client-centric naar team-centric gegaan.”

Wat met het rekruteren van nieuw talent?

“Als organisatie moet je erin slagen om mensen aan boord te houden, hen te motiveren en blijven laten evolueren. Je moet vandaag niet meer mensen proberen aantrekken. Mensen moeten uit zichzelf zin hebben om een organisatie te vervoegen”, vertelt Christine Brone.

Bella Kabeya voegt toe: “Jongeren moeten theorie kunnen omzetten in praktijk. Het bedrijf moet opleidingen en coaching kunnen geven en hun werknemers centraal zetten. Jongeren nu zijn erg gemotiveerd naar het bedrijf toe, maar willen natuurlijk ook iets terugkrijgen (denk aan waardering en groeimogelijkheden). Daarnaast was het tijdens de pandemie belangrijk om binnen een team te zitten en erbij te horen. Dat stimuleert je werkmotivatie. Die teamspirit en de kans krijgen om competenties te ontwikkelen, zijn het belangrijkste voor jong talent.

Karel Goethals vertelt wat volgens hem de criteria zijn voor een mediabureau om jonge mensen aan te nemen en een team te vervolledigen: “Belangrijk is het kijken naar de verwachtingen van die jonge mensen en proberen in te schatten of het bedrijf daaraan kan voldoen. Zeker in deze nieuwe situatie blijkt volgens onze mensen flexibiliteit van groot belang te zijn.

Welke rol speelt UMA in de ontwikkeling van nieuw talent?

Er zijn initiatieven genomen zoals de commissie Educational, maar recent heeft men ook de commissie Talent opgestart. Ook is er de jaarlijkse YMCE competitie, Young Media & Channel Experts, een moment waarop jongeren in een echte wedstrijd kunnen laten zien wat ze kunnen. “Dat is een goed initiatief van UMA dat we zeker moeten blijven verderzetten in de toekomst“, vertelt Christine Brone.

De commissie Expertise van UMA is momenteel op zoek naar jonge nieuwe talenten om haar team te diversifiëren”, legt Bernard Cools, voorzitter van de commissie, uit. Hij voegt eraan toe: “Het begrip expertise kan eng zijn. Soms zijn we de technische stem van de mensen en moeten we ons uiten over bepaalde kwesties. Maar expertise is ook ‘knowledge sharing’. Dit hoort ook bij onze missie en is net zo essentieel.

Men concludeert dat de bekendheid van mediabureaus onder jongeren niet erg groot is, maar dat er zeker potentieel is om deze sector nog boeiender te maken de volgende jaren.

Ik kan me niet inbeelden dat er andere sectoren bestaan waar je met zoveel aspecten en zoveel verschillende industrieën in contact komt. Dat kan je allemaal leren kennen en dat vind ik een ongelooflijke verrijking. Het is een uitdaging om die rol die wij spelen bij jonge mensen te verduidelijken”, aldus Karel Goethals.

Als eindconclusie geeft Christine Brone aan jongeren de boodschap mee: ‘If you make it here, you’ll make it everywhere.’