Studie van de BMMA en Havas: The Morale of Communication Professionals

FacebookTwitterLinkedIn

Tussen 22 april en 17 mei hebben Havas en de BMMA 65 communicatiespecialisten ondervraagd (van head-of tot C-level), in gelijke mate tewerkgesteld bij adverteerders, communicatiebureaus en de media. De enquête laat zien dat de situatie verschilt van bedrijf tot bedrijf. De gezondheidscrisis had in het algemeen een negatieve impact op de activiteiten. Maar voor 1 op 4 bleek die toch positief uit te vallen.

De meeste bedrijven moesten hun communicatie bijsturen. In 2 op 3 gevallen zagen ze hun communicatiebudget in mindere of meerdere mate dalen. Niet alleen werden campagnes uitgesteld en moesten evenementen digitaal plaatsvinden, bedrijven moesten ook nog eens goochelen tussen functionele communicatie en maatschappelijke positionering.

Op een schaal van 1 tot 10 hebben professionals uit de sector maar weinig vertrouwen in een snelle relance van de economische activiteit (5,9). Al lopen ook hier de percepties heel uiteen (van 3 tot 10). De vrees voor de vele faillissementen, de stijgende werkloosheid en de ongelijkheid wordt maar gedeeltelijk goedgemaakt door de voorspellingen rond uitgestelde uitgaven van de Belgen en investeringen van bedrijven in hun transitie. Te meer ook dat deze voorspellingen rond uitgestelde uitgaven en consumptieheropleving slechts voor 40% van de ondervraagden vanzelfsprekend zijn.

Als er een belangrijke les te leren valt uit deze studie, dan is het wel deze. De ondervraagden zijn quasi unaniem van oordeel dat de crisis een positieve impact zal hebben op de wil van bedrijven om betekenisvol te ondernemen. Op die manier spelen ze in op de impact die de crisis kan hebben op de aandacht die de consument heeft voor de betekenis die merken brengen. Over de vraag of deze wil van bedrijven om betekenis te geven in de toekomst beter wordt geïntegreerd in de manier waarop merken communiceren (en handelen?), zijn de meningen verdeeld. Al menen de meesten wel dat de aandacht die bedrijven aan betekenis schenken een duurzame verandering meebrengt voor de verwachtingen van het publiek.

Het vertrouwen in een relance van de nationale economie mag dan wel laag zijn, professionals lijken optimistischer over het eigen bedrijf (7,3 op een schaal van 1 tot 10). Vaak worden de groei- en transitiemogelijkheden die deze ingrijpende verandering biedt, wel gedetecteerd (77%). De markt is vooral bezig met nieuwe businessmodellen, innovatie, ontwikkeling van de e-commerce en nieuwe werkmethodes. Maar ook met de ontwikkeling en lancering van nieuwe producten en diensten, en dat in een transitiejaar waarin budgettaire voorzichtigheid geboden is.

Mathias Beke, Chief Intelligence Officer Havas Village: “Dit contrast tussen het optimisme van communicatiespecialisten over hun eigen bedrijf en een bepaalde vrees voor de economische activiteiten in hun geheel zien we als een vorm van empathie van de sector jegens de beroepswereld in het algemeen. De verwachtingen van de partners uit de groep van adverteerders, media en communicatiebureaus draaien volgens onze studie trouwens rond de concepten agility en innovatie maar ook empathie, solidariteit en moed. Deze crisis is een echte kans om nog meer betekenis te geven aan wat onze bedrijven verwezenlijken, en om in te spelen op de stijgende verwachtingen van de stakeholders op dit vlak.”

De volledige studie kan u hier raadplegen.