Scientific American geïntegreerd in EOS-magazine

FacebookTwitterLinkedIn

Vanaf 20/12/2012 zal Eos-magazine nog korter op de bal spelen wat wetenschap betreft. Scientific American – een speciale uitgave van Eos-magazine – wordt in het magazine geïntegreerd, waardoor Eos nog meer kwalitatief wetenschapsnieuws zal bevatten.

Beide bladen vullen elkaar op deze manier aan. Daar waar Eos-magazine focust op de wetenschappelijke actualiteit en duiding tracht te geven bij wat er in de samenleving leeft, brengt Scientific American meer diepgravende verhalen binnen de wetenschap.