Media-Service heeft Idee en Cactus in regie en een naamsverandering voor Landbouw & Techniek

FacebookTwitterLinkedIn

Sinds enkele maanden heeft Media-Service 2 nieuwe magazines in regie:

–    Idee, het tijdschrift voor bestuursleden en bovenlokale vrijwilligers van de jeugdbeweging KLJ

–    Cactus magazine, het KLJ-blad voor alle leden van 16 tot 35 jaar.

Verder krijgt Landbouw & Techniek vanaf 2012 een andere naam en wordt Management & Techniek. Verbondsnieuws voor de Belgische Sierteelt, het sierteeltvakblad en ledenblad van het AVBS, heet voortaan Sierteelt & Groenvoorziening.