Lancering 11e editie Matrix-studie met twee aanvullende thema’s

FacebookTwitterLinkedIn

De Belgian Association of Marketing (BAM) heeft, in samenwerking met de Digital Media Association (DMA) en de United Media Agencies (UMA), de nieuwe editie van de Matrix-studie op gang getrokken.

Matrix biedt al voor het achtste jaar op rij een cijfermatige analyse van de digitale investeringen in België. Deze cijfers zijn belangrijk omdat digital niet opgenomen wordt in de Nielsen/MDB-cijfers, die de media-investeringen bundelen. In 2019 was digital volgens de Matrix-studie goed voor 939 miljoen, of 41,1% van de totale bestedingen.

Voor het eerst werd de volledige markt aan digitale bestedingen gevaloriseerd. Ook dit jaar zal Matrix de frequentie van de investeringen, het type van de campagne (Awareness, Drive to Store, Drive to Web) en het aandeel van programmatic buying in digitale investeringen analyseren, en daarnaast de digitale investeringen als percentage van de totale mediamix maar ook in absolute cijfers (€) meegeven en dit sector per sector en met een Noord/Zuid-verdeling.

Dit jaar hebben de initiatiefnemers van de studie besloten om, bovenop de berekening van de digitale reclamebestedingen, twee aanvullende thema’s aan te boren die in de loop van het jaar behandeld zullen worden.

“Sinds vorig jaar heeft Matrix dankzij de samenwerking met de UMA en het DMA een extra dynamiek gekregen”, zegt Stéphanie Radochitzki (IPG Mediabrands), vanuit BAM verantwoordelijk voor de studie. “In 2020 waren er al aanvullende analyses, maar dat maken we nu nog meer tastbaar, met naast de publicatie van de basisstudie in april, twee andere thema’s in juni en oktober, op initiatief van DMA. Zo is Matrix dus in staat om ook aanvullende topics aan te snijden die betrekking hebben op de actualiteit.”

Aanvullende studies over data en direct market

Cruciaal bij deze studie is de grote representativiteit. Stéphanie Radochitzki: “In 2020 had Matrix met meer dan 700 respondenten, waarvan twee derde adverteerders, voldoende gegevens verzameld om een eerste benadering van de investeringen per economische sector voor te stellen. Dit jaar is het de bedoeling de respondentenbasis verder uit te breiden om de sectoranalyse te verrijken.”

Brenda Liebens (SBS Belgium), vice-voorzitter van het DMA: “De twee aanvullende studies bieden ons de kans om in functie van de actualiteitsthema’s een reeks vragen te stellen. Door deze verdere bevraging kunnen we de polsslag van de markt nemen. In concreto zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan data en de direct market. Zo willen we enerzijds te weten komen hoe de markt zich voorbereidt op een cookieless toekomst, die er normaal gezien in 2022 aankomt, en anderzijds hoe groot het aandeel is van de directe markt (zonder tussenkomst van mediabureau of trading desk, nvdr.) per mediumtype.”

Deze twee extra studies zullen ertoe bijdragen dat Matrix nog meer de referentie wordt op het vlak van digitale investeringen in ons land. “Digital is een essentieel communicatiekanaal van merken geworden en hoe meer we te weten komen over de digitale investeringen van de Belgische markt, hoe meer we met z’n allen aan expertise zullen winnen.”

UMA-voorzitter François Chaudoir (Space): “De UMA gelooft ijzersterk in de complementariteit van de Matrix-studie met de Digital Investment Benchmark, die driemaandelijks door de vereniging van mediabureaus uitgegeven wordt.”

BAM, DMA en UMA roepen alle marktpartijen dan ook op om deel te nemen aan de studie teneinde de markt zo fijnmazig mogelijk in kaart te brengen. Wie werkzaam is in een communicatiebureau, mediabureau of als adverteerder en nog niet gecontacteerd werd, kan aan het onderzoek deelnemen via deze link.