“Instagram de grootste, TikTok enorm gegroeid”: Arteveldehogeschool onthult zijn tweede SMI-barometer

FacebookTwitterLinkedIn

De Social Media & Influencers-studie van vorig jaar betrof alleen Vlaanderen, nu gans België met meer dan 3.000 bevraagde jongeren tussen 16 en 24 jaar oud, aldus Ilse Bruwiere (Arteveldehogeschool). “Vorig jaar was de studie beperkt tot Vlaanderen, maar dankzij de steun van Comeos hebben we ons onderzoek kunnen uitbreiden naar gans België”, vertelde Jeroen Naudts (Arteveldehogeschool).

Een primeur die Kristof Delhez (Comeos) mocht aankondigen. Op 11 mei presenteerde de Arteveldehogeschool in samenwerking met Comeos de resultaten van de SMI-barometer, de tweede al.

Instagram de grootste, TikTok enorm gegroeid

Instagram kende het hoogste dagelijkse aandeel van gebruikers”, legt Ilse Bruwiere uit. Instagram is nog steeds het grootste sociaal medium bij de Vlaamse jongeren en die lijn trekt zich in de studie van dit jaar ook door op Belgisch vlak. “De volgende populairste socialemediakanalen zijn Facebook, Snapchat en YouTube. Qua dagelijkse gebruikers staat Facebook op eenzelfde niveau als YouTube, en als we het over Facebook hebben, moeten we vermelden dat het gebruik van de Messenger-app in feite hoger ligt dan dat van de eigenlijke Facebook-app.

“Vergelijken we met vorig jaar, dan zien we enkele belangrijke veranderingen. Eerst en vooral: de enorme groei van Tiktok: bijna één op twee Vlaamse jongeren gebruikt vandaag TikTok minstens één keer per dag”– Ilse Bruwiere (Arteveldehogeschool)

Nog bij Facebook merken we een negatief momentum en dat heeft verschillende redenen”, vervolgt Ilse Bruwiere. “Vorig jaar ondervonden we dat Facebook vaak wordt ingezet voor events. Door Corona worden events niet meer georganiseerd en raadplegen jongeren Facebook daar dan ook niet meer voor. Ze beschouwen Facebook ook eerder als iets voor de doelgroepen ouder dan zijzelf en ze voelen zich ook meer aangetrokken door apps van het type ‘entertainment’ zoals YouTube en TikTok.

Zuiden kiest voor video

Tiktok, Snapchat en in het bijzonder YouTube zijn populairder in het Zuiden dan in het Noorden en Nederlandstalige jongeren neigen meer naar Instagram in vergelijking met hun Franstalige tegenhangers”, vertelt Ilse Bruwiere.

Influencermarketing: nog veel potentieel

In België is er nog speelruimte wat influencermarketing betreft. “Dat is verrassend, aangezien we ervan uitgingen dat dat maximum mogelijk al was bereikt qua impact van influencermarketing. Op basis van onze cijfers echter zien we dat de impact nog toeneemt”, aldus Jeroen Naudts.

“85% van de Belgische jongeren volgt een influencer. Dat is een toename van 4,5% in Vlaanderen in vergelijking met vorig jaar” – Jeroen Naudts (Arteveldehogeschool)

Meer dan één op vier Belgische jongeren geeft aan tijdens de laatste drie maanden een merk gekocht te hebben door toedoen van influencercontent. “Een duidelijk signaal dat de impact en het belang van influencermarketing blijft groeien”, zegt Jeroen Naudts.

Maar ook de ratio van jongeren die informatie zochten over een merk via influencercontent is opmerkelijk: “Meer dan de helft van de Belgische jongeren zegt dat te hebben gedaan: een erg hoge conversie”. En nog interessant: hoeveel begonnen er een merk te volgen via influencercontent? Een derde. “Influencers hebben een zeer hoge impact op jongeren als we het onder meer hebben over merken volgen”.

Waar kunnen brands nog gaten vullen?

Het bereik van de belangrijkste kanalen is stabiel ten opzichte van vorig jaar”, aldus Ilse Bruwiere. “Instagram, Facebook en YouTube kennen quasi steevast het grootste bereik over alle retailsectoren heen. Alleen in interior design speelt Facebook een kleinere rol”.

In welke mate staan jongeren nog open voor méér communicatie van de verschillende sectoren? “Daar zagen we enkele eerste signalen van saturatie op sociale media. Ongeacht de sector gaven de jongeren vrij vaak aan dat ze voldoende te zien kregen van brand communication en soms zelfs te veel”.

Waar liggen nog kansen? “De grootste opportuniteit die we opmerkten ligt bij Pinterest: voor DIY, voor interior design (in het Noorden), maar ook voor mode in gans België”, legt Ilse Bruwiere uit. “Voor Twitch is er nog ruimte om te groeien: daar staan jongeren nog open voor brand communication in de gamingsector. Daar bestaat een meer logisch verband tussen de twee. Qua mode uiteindelijk zien we dat jongeren in het Zuiden openstaan voor meer communicatie op Instagram en TikTok”.

De volle 50 pagina’s van de SMI-barometer kan u hier downloaden.