Space Essentials – Het tv-bereik van uitgesteld kijken: de eerste resultaten voor België

FacebookTwitterLinkedIn

Tot nog toe moesten we ons bij analyses over uitgesteld tv-kijken of time-shifted viewing (TSV) beperken tot buitenlandse gegevens. In België verzamelde de CIM-studie over het tv-bereik tijdens 2009 al informatie over TSV, maar de aanpassing van de software om deze nieuwe gegevens te verwerken, was pas eind 2009 een feit. De mogelijkheid om de Belgische gegevens rechtstreeks te analyseren is dan ook een heel recent gegeven. Hieronder volgen enkele specifieke bevindingen voor de situatie in ons land.

Die kunnen in enkele elementen worden samengevat:

• ondanks de steile opmars van digitale televisie in de Belgische huiskamers en de duidelijke troeven van TSV voor de consument haalt uitgesteld kijken slechts een bereik van 4 % tot 5 % in Vlaanderen en zelfs minder dan 2 % in Wallonië;

• recente groeitrend bij uitgesteld kijken maar de groei blijft niettemin bescheiden in volume;

• zoals kon worden voorspeld, is fictie het televisiegenre dat het vaakst in time shift (en live…) wordt bekeken;

• het profiel van fervente TSV-kijkers is erg duidelijk bij “time poor”-personen die sowieso weinig televisie kijken;

• het aantal extra reclamecontacten van deze nieuwe manier van tellen, is zeer beperkt: ongeveer een percentverschil met de “live” referentie in het noorden van het land – wat momenteel de toon aangeeft op dit vlak.

 

In een notendop:

• Ondanks de tegenwoordig massale beschikbaarheid van de nodige technologie haalt uitgesteld kijken nog steeds een zeer bescheiden aandeel.

• De laatste trends laten echter een duidelijke groei zien.

• Bijkomende reclamecontacten dankzij TSV: ongeveer 1 % in het beste geval.

• Zoals kon worden voorspeld, is fictie (films, reeksen, feuilletons) het genre dat het vaakst uitgesteld wordt bekeken.

• Door de continue evolutie van de uitrustingen en de recente groeitrend voor uitgesteld kijken, loont het zeker de moeite om het fenomeen van heel dichtbij op te volgen.