Seen from Space: Rossel op weg naar de 50% na overname Ciné-Télé-Revue

FacebookTwitterLinkedIn

Met de overname van de groep rond Ciné-Télé-Revue versterkt Rossel zijn toch al aanzienlijke positie in het Franstalige landsgedeelte: van 46% naar 49% vertegenwoordiging van het totaal meetbare volume. Voor deze conclusie baseren we ons op de echtverklaarde meetbare gegevens van het CIM inzake printverspreiding voor 2018.

Om rekening te houden met de verschillende periodiciteiten berusten de gegevens van het marktaandeel op het resultaat van een vermenigvuldiging van de gemiddelde meetbare verspreiding met het aantal verspreide nummers op één jaar. Deze aandelen betreffen enkel de Belgische titels die uitgegeven werden in het Frans en Duits.

De grafiek links geeft de rangschikking in volumeaandeel per uitgever zoals doorgegeven door het CIM. De grafiek rechtsboven geeft de samengevoegde volumes per uitgever. Dezelfde methode werd toegepast voor het opstellen van de aandelen in betalend digital (grafiek rechtsonder). Ook daar domineert Rossel (ook zonder Ciné-Télé-Revue), maar in een veel beperkter kader.

De audit van de CIM-verspreiding houdt enkel rekening met de betalende online versies, wat de beoogde markt aanzienlijk beperkt. Zowel in print als in digital zou de nakende verkoop van Les Editions de l’Avenir kunnen leiden tot een herschikking, zeker als IPM het haalt. Maar in het printuniversum wordt Rossel leider, wat er ook gebeurt.

Redactie: MM.