Magazinelezers lezen evenveel of meer tijdens de zomer

FacebookTwitterLinkedIn

Op 6 juni heeft Ipsos in opdracht van Roularta Media een beknopte bevraging rond het leesgedrag in de zomer georganiseerd. 1.741 Belgen ouder dan 12 jaar, representatief voor de Belgische bevolking, namen deel aan deze peiling. De resultaten geven inzicht over het lezen van magazines in het algemeen, het leesgedrag tijdens de zomermaanden en de keuze voor de papieren of digitale versie.

68% van de Belgen leest magazines. Negen op tien magazinelezers leest even vaak of meer tijdens de zomer dan gedurende het jaar.

Vrouwen, jongeren en mensen in hogere sociale groepen lezen meer in de zomer

21% van de Belgen geeft aan meer tijdschriften te lezen tijdens de zomermaanden dan in de rest van het jaar. Dit zomereffect is sterker bij de vrouwen en de jongere leeftijdsgroepen, waar 1 op 4 aangeeft meer in de zomer te lezen dan gedurende het jaar.

55-plussers tonen een stabiel leesgedrag, de meerderheid onder hen leest even vaak tijdens het jaar dan in de zomer.

Het aandeel lezers dat meer leest in de zomer dan doorheen het jaar is het hoogst in de hoogste sociale groepen (30% SG 1-2 t.o.v. minder dan 20% voor de andere groepen). Regionaal werden geen significante verschillen gedetecteerd.

Vooral vrouwen in Vlaanderen grijpen graag naar hun papieren magazine in de zomer

Binnen de groep van magazinelezers liggen de verhoudingen tussen het lezen van de papieren en digitale versie op hetzelfde niveau, zowel in de zomer als doorheen het jaar.

Tijdens de zomer leest de meerderheid enkel de papieren versie en minder dan 1 op 10 leest enkel de digitale versie. Eén op drie leest beide versies.

Het aantal zomerlezers dat alleen de papieren versie leest ligt opvallend hoger bij vrouwen, en ook de Nederlandstaligen scoren hoger op dit criterium.

Vanaf 35 jaar leest 2 op 3 magazinelezers enkel de papieren versie in de zomer.

Ook in de jongere leeftijdsgroepen (18-34 jaar) leest de helft alleen de papieren versie tijdens de zomer.

Bron: Ipsos Sprint Survey aan de hand van een mobile onderzoekspanel, representatief voor de Belgische bevolking 12+ uitgevoerd op 6 juni 2019.