‘Alfa’ voor ‘aandacht voor reclame’: een aanzienlijke stap voorwaarts

FacebookTwitterLinkedIn

Space heeft een exclusieve en lokale studie uitgevoerd naar gedeclareerde aandacht, als eerste fase van een traject naar een betere kennis van de reclameaandacht.

Het onderzoek bestrijkt 11 mediacategorieën en bevat resultaten per formaat voor de digitale media. De studie toont aan dat gemiddeld één op de zes respondenten verklaart aandacht te hebben voor reclame, ongeacht het medium.

We noteren grote verschillen: net als in andere studies is de bioscoop de grote winnaar wat betreft de gerapporteerde aandacht, gevolgd door de gedrukte media. Digitale kanalen scoren beduidend lager.

Tegen de verwachtingen in, verklaren de jongste respondenten dat ze meer aandacht besteden aan reclame dan de andere. De traditionele communicatiekanalen doen het ook niet slechter – integendeel – bij de generatie van “digital natives”.

Een gunstige perceptie van de integratie van reclame in een medium of van een als aanvaardbaar beschouwde reclamedensiteit (reclameruis) verhoogt aanzienlijk de gedeclareerde mate van aandacht. Ook de meest frequent geconsumeerde media (tv, radio en out-of-home) genereren verhoudingsgewijs minder aandacht dan andere media die men meer als nichemedia kan bestempelen, zoals de bioscoop.

De reclameonderbrekingen die kenmerkend zijn voor audiovisuele media, worden duidelijk niet gewaardeerd, maar het effect op de aandacht van die reclameblokken is niet eenduidig.