Opportunity to see (OTS)

De kans die de gemiddelde doelklant loopt om aan de boodschap van de adverteerder te worden blootgesteld. OTS wordt berekend door het brutobereik door het nettobereik te delen.