Beheersovereenkomst VRT: Reacties vakbond en politiek

FacebookTwitterLinkedIn

ACOD, de socialistische vakbond bij de VRT, ziet in de nieuwe beheersovereenkomst voor de openbare omroep een “heel ambitieuze tekst”, maar plaatst vraagtekens bij de financiële middelen die de Vlaamse regering daartegenover zet.

Ondanks de ambitieuze inhoud, is de eerste balans voor ACOD VRT niet positief. “De uitgebreide publieke opdracht en de nadruk op maatschappelijke impact, innovatie en technologie staan in schril contrast met de financiële middelen die de Vlaamse regering hiervoor voorziet”, klinkt het in een persbericht.

De vakbond vreest dat de structurele besparing van 25,1 miljoen euro overheidsgeld die de VRT moet doorvoeren, de druk op de VRT-werknemers alleen maar zal doen toenemen. Er is ook sprake van een transformatieplan. “Met het woord ’transformatieplan’ heeft het VRT-personeel geen goeie ervaringen – de vraag bestaat of een eenmalige toelage van 16 miljoen euro een grondige transformatie op een sociale manier kan garanderen”, stelt ACOD.

“Voorlopig neemt deze beheersovereenkomst de onduidelijkheid voor het VRT-personeel niet weg. Ze biedt wel voldoende autonomie om de onderhandelingen op te starten over een sociaal plan 2021-2025”, besluit de vakbond. De gesprekken hierover zouden eind januari opgestart worden.

Groen ziet wantrouwen tegenover openbare omroep

De VRT moet 25 miljoen besparen en tegelijk de digitale omslag maken en innoveren, stelt Groen vast. “De VRT moet jongeren bereiken, vrouwensport promoten, inzetten op diversiteit maar ook de Vlaamse identiteit promoten. De VRT moet veel meer, maar met een pak minder middelen”, zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman. Ze maakt zich zorgen over mogelijke besparingen op personeel.

Er zijn wel mogelijkheden om meer inkomsten te vergaren uit reclame. “Dat kan mogelijkheden bieden, maar dan moet de markt aantrekken, en dat is in deze tijden niet gegarandeerd”, zegt Meuleman.

Ze vindt tot slot ook dat de beheersovereenkomst wantrouwen en inmenging uitstraalt. “Dat er na de vernietigende audits controle komt op de uitgaven is evident. Maar die slinger moet ook niet doorslaan, en al zeker niet als het gaat over inhoudelijke controle en inmenging”, zegt Meuleman. Dat de VRT moet meewerken aan de monitoring van haar onpartijdigheid en dat er meerdere opinies over een topic moeten passeren, leest ze als een motie van wantrouwen.

“Onduidelijkheid troef over uitzendrechten sport” (sp.a)

Sp.a heeft het over een ambitieuze en toekomstgerichte beheersovereenkomst waarin de ontwikkelingskansen van VRT NWS en VRT NU voor de komende vijf jaar niet gehypothekeerd zijn. Vlaams Parlementslid Katia Segers van sp.a maakt zich wel zorgen over het sportluik dat stelt dat de VRT zich terughoudend moet opstellen bij het verwerven van de uitzendrechten.

Ze vraagt zich af of Sporza een lege doos zal worden. “Ik zal de minister hierover ondervragen want wat betekent dit nu echt?”, vraagt ze. “Dat de VRT de kruimels mag krijgen als ze het beleefd vraagt? Dat de Vlaming voortaan reclameblokken bij de vleet zal moeten slikken bij de Ronde?”

Ook de focus op neutraliteit baart haar zorgen. “Hier spreekt een wantrouwen uit ten opzichte van de uitstekende redactie van de VRT”, vindt Segers. “Uit de verschillende stakeholdersonderzoeken, maar ook uit de laatste vertrouwensbarometer, blijkt dat de VRT met kop en schouders door de Vlaming wordt erkend als huis van vertrouwen. Stakeholders en kijkers erkennen de publieke omroep in zijn onafhankelijkheid en neutraliteit. Wat is dan het probleem, vraag ik mij af?”

Vlaams Belang vreest dat VRT ‘links bastion’ blijft

Vlaams Belang is grotendeels negatief over de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT. De oppositiepartij vreest vooral dat de openbare omroep “een links bastion” zal blijven. Dat zegt Vlaams Parlementslid en lid van Mediacommissie Klaas Slootmans.

Volgens Slootmans biedt de nieuwe beheersovereenkomst “onvoldoende garanties om van de VRT een objectieve, neutrale en betrouwbare openbare omroep te maken”. Vlaams Belang klaagt al langer over de “partijdigheid” van de VRT. De nieuwe beheersovereenkomst is op dat vlak “geen breuk met het verleden”, meent Slootmans. “Het voorgestelde monitoringsysteem, waarbij de onpartijdigheid zou worden gemeten middels een vergelijkend onderzoek is een stap in de goede richting, maar biedt geenszins garanties op een correcte weergave van de verschillende gezindten en ideologieën. Onze vrees is dat de VRT ook na deze beheersovereenkomst een linksgeoriënteerd parcours zal blijven rijden met als gevolg dat steeds meer Vlamingen de VRT de rug zullen toekeren.”

Vlaams Belang ziet ook een aantal positieve elementen in de nieuwe overeenkomst. Zo is het goed dat het digitale platform VRT.NU verder wordt uitgebouwd en juicht de partij ook de extra aandacht voor de Vlaamse identiteit en cultuur toe.

Slootmans noemt nog een ander lichtpunt: de beloofde transparantie over de exclusiviteitscontracten met de televisievedetten. “Het lijkt erop dat men na de uitwassen die aan het licht kwamen in het rapport van Audit Vlaanderen over de VRT nu de nodige openheid zal bieden, zonder daarvoor de privacyregels te schenden”, klinkt het. “Anderzijds wordt het opbieden op schermgezichten niet verboden. Het enige wat men belooft, is zich marktconform op te stellen waardoor er nog steeds exuberante bedragen kunnen worden betaald met belastinggeld om TV-vedetten binnen te halen.”

Bron: Belga.