Trial by media (media vs media): Reactie VRT op reportage Telefacts NU dat zich integraal baseert op informatie van Bart De Pauw

FacebookTwitterLinkedIn

Het nieuwe seizoen van Telefacts NU start met een reconstructie van de rechtszaak naar de bekende tv-maker Bart De Pauw. Het programma brengt een gedetailleerde reconstructie van hoe de zaak in de openbaarheid kwam. Het VTM-magazine en Het Laatste Nieuws konden ook de hand leggen op een tape met daarop een gesprek tussen De Pauw, zijn advocaat en een VRT-delegatie.

Op basis van de beschikbare informatie stelt de VRT vast dat de reportage van het VTM-programma zich focust op het civielrechtelijk geschil tussen de openbare omroep en het gezin van Bart De Pauw. “De reportage baseert zich daarvoor integraal op informatie aangeleverd door de heer De Pauw, gaande van de ingebrekestelling aan het adres van de VRT, stukken/informatie uit het strafdossier en een illegaal gemaakte opname van een gesprek tussen De Pauw en een aantal VRT-medewerkers”, reageert VRT-woordvoerder Bob Vermeir.

“Dat het parket de heer De Pauw na grondig onderzoek heeft doorverwezen naar de correctionele rechtbank, lijkt volledig nevengeschikt te zijn terwijl net dit proces zowel voor de slachtoffers als voor de heer De Pauw klaarheid zal brengen over de vraag of de heer De Pauw zich wel of niet schuldig heeft gemaakt aan belaging”, luidt het verder in de reactie van de VRT.

De openbare omroep heeft van bij het begin gepleit voor een serene aanpak van deze zaak en blijft dat doen. “Daarom gaan we het debat niet voeren in de media. Er loopt een strafzaak tegen Bart De Pauw en een burgerlijke zaak; we hebben alle vertrouwen in de werking van Justitie.”

De zaak Bart De Pauw heeft volgens de openbare omroep een grote voorbeeldrol in de behandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag. “Het is duidelijk dat de manier waarop deze zaak in de media uitgespeeld wordt alle preventiediensten in het gedrang brengt. Het doorbreken van de vertrouwelijkheid van deze vertrouwenswerking door rapporten van de preventieadviseur en het beroepsgeheim te grabbel gooien en onrechtmatige opnames van gesprekken met de preventieadviseur publiekelijk in de media verspreiden, zal er voor zorgen dat slachtoffers opnieuw niet geneigd gaan zijn om dit te melden aan de juiste instanties en zo de straffeloosheid van grensoverschrijdend gedrag in de hand zal worden gewerkt.”

Telefacts NU heeft volgens hoofdredacteur Michiel Ameloot het grootste respect voor het belang, de integriteit en de privacy van de preventie-adviseur. “De betrokken audiotape wordt dan ook bewust niet volledig vrijgeven: enkel wat journalistiek relevant is vanuit een maatschappelijk oogpunt. Om de privacy te garanderen, zijn de stemmen bovendien vervormd en de namen bewust weggelaten.”

De redactie van Telefacts NU laat ook weten dat de reportage niet alleen focust op de burgerlijke rechtszaak tussen de VRT en De Pauw. “We brengen een volledige, journalistieke reconstructie van hoe de zaak in de openbaarheid kwam. De redactie haalde informatie uit verschillende bronnen en schriftelijke documenten en heeft meermaals contact gehad met álle betrokken partijen.”

Bron: Belga.