RTL Belgium vestigt zich definitief in de Franse Gemeenschap

FacebookTwitterLinkedIn

Minister van Media Bénédicte Linard, de regering van de Franse Gemeenschap en RTL, vertegenwoordigd door CEO Guillaume Collard, hebben op 23 maart aangekondigd dat RTL Belgium volledig wordt geïntegreerd in de Franse Gemeenschap, ten voordele van de Franstalige burgers en het Belgische media-ecosysteem.

Door zich definitief in de Franse Gemeenschap te vestigen, treedt RTL Belgium nu volledig als lokale speler toe tot het Franstalig juridisch kader, met name wat betreft de voorschriften inzake reclame, de bescherming van minderjarigen en de bijdrage aan audiovisuele producties, meer bepaald series.

Dankzij de invoering van een overgangsperiode voor de toepassing van maatregelen in verband met de toegankelijkheid van programma’s voor personen met een zintuiglijke handicap zal de uitgever geleidelijk aan deze verplichting kunnen nakomen, zoals het geval was voor andere uitgevers toen dit reglement door de regering werd goedgekeurd.

Meer info in ons Franstalig artikel.