RMB roept op tot actie voor meer verantwoorde reclame en lanceert de workshops ‘Fresque de la Publicité’

FacebookTwitterLinkedIn

Eind 2022 organiseerde RMB – tijdens de voorstelling van zijn nieuwe positionering – voor het eerst een ‘Fresque de la Publicité’. Dit ‘Reclamefresco’ is een officiële variatie op het Klimaatfresco en werd door TF1 Publicité en Youmatter speciaal voor de Franse reclamesector ontwikkeld. RMB past dit ‘Fresque de la Publicité’ op zijn beurt aan voor de Belgische markt en organiseert nu interactieve workshops om de spelers van ons nationale ecosysteem bewust te maken van de impact die het reclamevak heeft op de klimaatverandering.

Het Klimaatfresco (Fresque du Climat) is een educatief hulpmiddel om de klimaatverandering op een eenvoudige manier uit te leggen aan het grote publiek. Het doel van deze tool is om het inzicht in de klimaatkwesties wereldwijd te bespoedigen zodat de kentering die nodig is voor het behoud van alles wat leeft er zo snel mogelijk komt.

Het Reclamefresco (Fresque de la Publicité) is een variatie op het Klimaatfresco en werd ook in Frankrijk ontwikkeld door Youmatter, Mathieu Jahnich en TF1 Publicité. Het is een gezamenlijke workshop om de essentie van de sociaaleconomische en milieukwesties van de reclamesector te begrijpen, en de spelers van dit ecosysteem te helpen actie te ondernemen.

Het Reclamefresco is één van de initiatieven die RMB neemt als onderdeel van zijn duurzaamheidsstrategie. De regie wil een drijvende kracht zijn achter de transitie naar duurzaamheid.

Tijdens de presentatie van zijn rebranding eind 2022, organiseerde RMB een eerste Reclamefresco voor 15 vertegenwoordigers van zijn belangrijkste stakeholders. De regie bouwde zijn project inmiddels verder uit: in december 2022 heeft RMB de Franse versie van het Reclamefresco aangepast voor de Belgische markt en leidde ze een van haar medewerkers op om de workshops te leiden.

Deze ludieke en interactieve workshops zorgen ervoor dat bedrijven en hun teams in staat zijn de uitdaging van de klimaatverandering intern aan te gaan. Ze zetten de deelnemers aan om actief te zoeken naar denkpistes en concrete acties. Een workshop duurt drie uur en bestaat uit drie fasen: reflectie, praktijk en debriefing.

RMB organiseert workshops volgens twee formules:

  • een workshop georganiseerd op aanvraag van een bedrijf, in het gebouw van het bedrijf, voor maximaal 16 personen.
  • de mogelijkheid tot deelname aan een workshop georganiseerd door RMB, bij RMB in Etterbeek, met 10 tot 20 deelnemers. Er zijn al vier data in mei en juni vastgelegd: 9/5, 25/5, 6/6 en 22/6.

De workshops zijn toegankelijk voor alle spelers van het Belgische reclame-ecosysteem: adverteerders, media- en reclamebureaus, media, verenigingen, scholen, enzovoort. Prijzen en info vindt u hier.