Op weg naar UMA 2.0 in 2016 met Bruno Liesse als nieuwe voorzitter

FacebookTwitterLinkedIn

Ten gevolge van de jaarlijkse oefening van diepgaande reflectie tijdens de workshop met alle UMA (United Media Agencies, vakvereniging van de Belgische media-agentschappen) leden in oktober jongstleden, zijn er een aantal concrete projecten en initiatieven opgestart die hebben geleid tot de uitwerking van een nieuw platform.

 

De vernieuwingen die de UMA zich aanmeet, zijn vergelijkbaar met de wijzigingen die onze zuiderburen sinds twee jaar doorvoeren bij de UDECAM (vereniging van mediabureaus in Frankrijk) en die leiden tot een organisatie met een stervormige structuur, die samengesteld is door meerdere specifieke commissies, naar het voorbeeld van het CIM of de UBA. Elk van deze werkgroepen zal zich toeleggen op een bepaald actueel thema dat verband houdt met de uitdagingen en belangen van de betrokken vereniging.

 

De reflecties binnen de workshop behandelden ook de zelf voorgelegde intentie van Christiane Dardenne om een einde te stellen aan haar jarenlange mandaat van Secretaris Generaal van de UMA. De voormalige bazin van Space zal haar functie tijdens de komende weken overdragen. De leden van de UMA achtten het opportuun om dit vertrek te baat te nemen om een diepgaande analyse te maken met betrekking tot de werking van de vereniging om haar een nieuw elan te geven met het oog op de toekomst.

 

Bruno Liesse, aan het hoofd van Carat sinds begin 2014, is inmiddels benoemd tot voorzitter van de UMA in opvolging van Dominique De Ville (CEO van Omnicom Media Group). Hij wenst de input van de UDECAM aan te wenden om de acties van de vereniging vooruit te helpen en zal worden bijgestaan door Nancy Delhalle (Managing Partner van Mediaplus) en Gino Baeck (CEO de GroupM) als vice-voorzitters. Zij zullen belangrijke en concrete taken toegewezen krijgen om de werking te ondersteunen van alle afgevaardigden, de voorzitter en de toekomstige Secretaris Generaal.

 

De vier eerste geplande commissies behandelen:

1) Core Business (vergoedingsmodellen en praktijken in verband met pitches)

2) Marketing & Communication (van de UMA)

3) Research (media-onderzoek)

4) Educational (permanente vorming en universitaire opleidingen)

 

De kandidaturen voor voorzitter in de verschillende commissies worden tijdens de komende weken verzameld en zullen worden ingevuld voor eind februari.

 

De vergoedingsmodellen en praktijken in verband met pitches behoort tot de prioriteiten op de agenda van 2016, net als de lopende dossiers zoals dat over de nieuwe bereikindicatoren binnen het CIM.